Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Prvé slovenské PECS projekty 

 
 

Dňa 1. 12. 2015 zorganizovala Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR celodenný odborný seminár s názvom „Prvé slovenské PECS projekty“ v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR.

Generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu MŠVVaŠ SR vo svojom úvodnom prejave priblížil vývoj a aktuálny stav spolupráce Slovenskej republiky s ESA ( Európska vesmírna agentúra) a o skúsenosti spolupráce Českej republiky s ESA sa s nami podelil zástupca Ministerstva dopravy ČR, pod ktoré vesmírna agenda spadá.

 Tematicky bol seminár zameraný na prezentáciu projektov, ktoré boli vybrané Európskou vesmírnou agentúrou na financovanie v rámci účasti Slovenska v programe PECS (z angl. „Plan for European Cooperating States“). Zástupcovia slovenských výsomno-vývojových organizácií z akademickej i priemyselnej sféry odprezentovali v troch programových blokoch východiská i technické ciele jednotlivých projektov, ktoré ďalej upresňovali v rámci diskusie s publikom. Zo strany organizátorov tiež zazneli podrobné informácie k druhej výzve PECS, ktorá by mala byť vyhlásená v júli budúceho roka. 

Príhovor generálneho riaditeľa 

Návrh programu 

Analýza prvého PECS

 foto 1

foto 2

foto 3

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR