Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner
Domov > Stránky > Odkazy.aspx  

Odkazy 

CIP > Domov
 

 

Užitočné odkazy na stránky

 Vládne a spoločenské organizácie

Vláda SR
Sekcia vedy a techniky MŠ SR
Vysokoškolská veda a technika
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Výskumná agentúra
Slovenská akadémia vied
Slovenská rektorská konferencia
Slovenská akademická informačná agentúra
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
Minerva
Slovenská komisia pre UNESCO
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností
Slovenské centrum produktivity
Mobilitný portál pre vedeckých pracovníkov
Centrum vedecko-technických informácií SR
Zväz priemyselných, výskumných a vývojových organizácií
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
Informačné centrum mladých

 Ministerstvá SR

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo zahraničných vecí SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo životného prostredia SR

 Vysoké školy

Akadémia ozbrojených síl Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši
Akadémia policajného zboru v Bratislave
Akadémia umenia v Banskej Bystrici
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Ekonomická univerzita v Bratislave
Katolícka univerzita v Ružomberku
Paneurópska vysoká škola
Prešovská univerzita v Prešove
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Technická univerzita v Košiciach
Technická univerzita vo Zvolene
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Trnavská univerzita v Trnave
Univerzita Jána Selyeho v Komárne
Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Vysoká škola Danubius v Sládkovičove
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Žilinská univerzita v Žiline
Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR