Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

 Registrácia používateľa

Všeobecné údaje
 
 
 
 
 
 
 
 
Mám záujem o nasledovné
rozšírené funkcie portálu CIP: 
Overenie používateľa
Napíšte znaky, ktoré vidíte na obrázku.
Obrázok:
Obrázok obsahuje 6 znakov.
Znaky: 
Nie je možné rozoznať písmená?

 Ako sa zaregistrovať do portálu CIP

Povinné údaje

 1. Povinné údaje pre registráciu sú označené červeným, bez ich vyplnenia nie je možné odoslať registračný formulár.
 2. Rozsah povinných údajov závisí od zvolených rozšírených funkcií, ktoré chcete na portáli využívať. Po výbere rozšírenej funkcie sa vám vysvietia polia, ktoré je potrebné doplniť.
 3. Ak nevyplníte niektorý povinný údaj, formulár nie je možné odoslať. Zároveň sa pri danom vstupnom poli zobrazí znak "*".
 4. Registrácia bez výberu rozšírených funkcií umožňuje prijímať informácie mailom ako aj ďalšie pripravované funkcie portálu.

Rozšírené funkcie portálu CIP

 1. Rozšírené funkcie slúžia používateľom systému Informačný systém vedecko výskumného potenciálu (IS VVP) a prispievateľom do portálu. Je možné vybrať si viacero rozšírených funkcií, ich rozsah bude následne schválený administrátorom.
 2. Keďže pre rôzne kombinácie rozšírených funkcií sú povinné rôzne polia v registračnom formulári, po zvolení funkcie prebehne odoslanie informácie na server, čo spôsobí znovunahranie formulára a zobrazenie polí potrebných pre registráciu.

Používateľské meno, heslo a e-mail

 1. Používateľské meno musí byť pre portál jedinečné, o duplicite budete informovaný chybovou hláškou v spodnej časti formulára.
 2. Heslo zadávané používateľom musí mať najmenej 7 znakov a musí obsahovať najmenej jeden nealfanumerický znak (napr.: ., $, %, # atď.)
 3. E-mail musí byť zadaný ako korektná e-mailová adresa (XXX@YYY.ZZZ).

Bezpečnostný prvok

 1. Aby sme zabránili registrácii rôznych internetových robotov, obsahuje formulár bezpečnostný prvok vo forme obrázka obsahujúceho znaky.
 2. Prepíšte prosím tieto znaky (s dodržaním malých a veľkých písmen) do riadka pod obrázkom, aby vám bola umožnená registrácia.
Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR