Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Zastúpenie SR v riadiacich orgánoch SÚJV v Dubne 

 
 

 

 

Od 1. júla 2021 je splnomocnencom vlády Slovenskej republiky (SR) v Spojenom ústave jadrových výskumov (SÚJV) v Dubne prof. RNDr. Fedor ŠIMKOVIC, CSc.

 

prof. RNDr. Ferdor Šimkovic, CSc. 
 

 • SR vo Výbore vládnych splnomocnencov 18-ich členských krajín SÚJV zastupuje od júla 2021 prof. RNDr. Fedor ŠIMKOVIC, CSc.

 • SR vo Finančnom výbore SÚJV zastupuje od júla 2021 Ing. Štefan Molokáč, CSc.

 • Zo SR členom Vedeckej rady SÚJV od marca 2013 (menovaný vládnym splnomocnencom SR) je prof. Dr. Boris Tomášik

 • Zo SR členom Vedeckej rady SÚJV od marca 2013 (zvolená Výborom vládnych splnomocnencov na návrh Bieloruska) je prof. RNDr. Anna DUBNIČKOVÁ, DrSc.

 • Funkciu zástupcu riaditeľa Laboratória teoretickej fyziky od novembra 2012 zastáva prof. RNDr. Michal HNATIČ, DrSc.

   
 • Funkciu zástupcu riaditeľa Laboratória neutrónovej fyziky od apríl 2014 zastáva Mgr. Norbert KUČERKA, DrSc. 

 • Funkciu zástupcu riaditeľa Laboratória informačných technológií od februára 2019 zastáva doc. RNDr. Ján BUŠA, CSc.

 • Členom Programovo-konzultatívneho výboru pre fyziku častíc je RNDr. Stanislav DUBNIČKA, DrSc.

 • Členom Programovo-konzultatívneho výboru pre fyziku kondenzovaných prostredí je od roka 2015 doc. Mgr. Martina HRČKA DUBNIČKOVÁ, PhD.

 • Slovensko nemá zastúpenie v Programovo-konzultatívnom výbore pre jadrovú fyziku.

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR