Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Zastúpenie SR v riadiacich orgánoch SÚJV v Dubne 

 
 

 

Od marca 2013 je predsedom Výboru vládnych splnomocnencov 18-ich členských krajín SÚJV
splnomocnený zástupca vlády Slovenskej republiky
RNDr. Stanislav DUBNIČKA, DrSc.

RNDr. Stanislav DUBNIČKA, DrSc. 

  • SR vo Finančnom výbore SÚJV zastupuje RNDr. Stanislav DUBNIČKA, DrSc.

  • Zo SR členom Vedeckej rady SÚJV od marca 2013 (menovaný vládnym splnomocnencom SR) je doc. RNDr. Michal HNATIČ, DrSc.

  • Zo SR členom Vedeckej rady SÚJV od marca 2013 (zvolená Výborom vládnych splnomocnencov na návrh Bieloruska) je prof. RNDr. Anna DUBNIČKOVÁ, DrSc.

  • Funkciu zástupcu riaditeľa Laboratória teoretickej fyziky od novembra roka 2012 zastáva doc. RNDr. Michal HNATIČ, DrSc.

  • Funkciu zástupcu riaditeľa Laboratória jadrových reakcií od septembra roka 2013 zastáva RNDr. Martin VESELSKÝ, PhD.

  • Členom Programovo-konzultatívneho výboru pre fyziku častíc je RNDr. Stanislav DUBNIČKA, DrSc.

  • Členom Programovo-komzultatívneho výboru pre fyziku kondenzovaných prostredí je
    prof. RNDr. Vladimír LISÝ, DrSc.

  • Slovensko nemá zastúpenie v Programovo-konzultatívnom výbore pre jadrovú fyziku
Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR