Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Výbor splnomocneného zástupcu vlády SR v SÚJV 

 
 

Výbor splnomocneného zástupcu vlády SR v Spojenom ústave jadrových výskumov v Dubne (ďalej len Výbor) je vytvorený takým spôsobom, aby bola zabezpečená informovanosť a koordinácia spolupráce s SÚJV najoptimálnejším spôsobom pre všetky zainteresované pracoviská SR. 

Výbor pre koordináciu spolupráce SR s JINR v Dubne 

Prof. RNDr. Ing. Ivan Bajla, PhD.
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 BA
Tel.: 02/59104 539
Mob.: 0915 082 024
icko.baila@gmail.com 

Prof. RNDr. Pavol Balgavý, CSc.
Farmaceutická fakulta UK
Odbojárov 10, 831 04 BA
Tel.: 02/50117 289 (290)
Mob.: 0903 314 223
pavol.balgavy@fpharm.uniba.sk 

RNDr. Vladimír Cambel, DrSc.
Elektrotechnický ústav SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 BA
Tel.: 02/59222 641
Mob.: 0911 598 490
vladimir.cambel@savba.sk 

RNDr. Viliam Čík
Beset spol. s. r. o.
Jelenia 18, 811 05 Bratislava 1
Tel.: 02/5727 5111, 5727 5101
Mob.: 0905 602 087
viliam.cik@beset.sk 

RNDr. Stanislav Dubnička, DrSc.
Fyzikálny ústav SAV
Dúbravská cesta 9, 845 11 BA 45
Tel.: 02/59410 504
stanislav.dubnicka@savba.sk 

Prof. RNDr. Anna Dubničková, DrSc.
Vedecká tajomníčka
FMFI UK
Mlynská dolina F1, 842 48 BA4
Tel.: 02/60295 657
Mob.: 0905 836 920
Anna.Dubnickova@fmph.uniba.sk 

Ing. Štefan Gmuca, CSc.
Fyzikálny ústav SAV
Dúbravská cesta 9, 845 11 BA 45
Tel.: 02/59410 532
Mob.: 0904 331 635
stefan.gmuca@savba.sk 

Ing. Marek Hudák, PhD.
riaditeľ výskumu
EVPU a. s.
Trenčianska 19
018 50 Nová Dubnica
Tel.: 042/4409 116
Mob.: 0903 719 404
hudak@evpu.sk 

RNDr. Marian Jurčišin, PhD.
Ústav experimentalnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Tel.: 055/7922 207
Mob.: 0904 981 772
jurcisin@saske.sk 

Ing. Ján Kliman, DrSc.
Fyzikálny ústav SAV
Dúbravská cesta 9, 845 11 BA 45
Tel.: 02/59419 569
Mob.: 0902 416 450
jan.kliman@savba.sk

Mgr. Norbert Kučerka, DrSc.
Frank laboratory of neutron physics
Joint institute of nuclear research (JINR)
141 980 Dubna, Moscow region, RF
kucerka@nf.jinr.ru 

Dr. Ing. Mgr. Andrej Liptaj, PhD.
Fyzikálny ústav SAV
Dúbravská cesta 9, 845 11 BA 45
Tel.: 02/59410 508
Mob.: 0949 165 866
andrej.liptaj@savba.sk 

Prof. RNDr. Vladimír Lisý, DrSc.
Fakulta elektrotechniky a informatiky TU Košice
Katedra fyziky
Park Komenského 2, 042 00 Košice
Tel.:055/6023 184
Mob.: 0905 782 554
vladimir.lisy@tuke.sk 

Prof. Ing. Márius Pavlovič, PhD.
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU Bratislava
Ilkovičova 3, 812 19 BA 1
Tel.: 02/602 91 106
Mob.: 0907 702 128
marius.pavlovic@stuba.sk 

doc. RNDr. Imrich Pokorný, CSc.
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU Košice
Vysokoškolská 4, 042 00 Košice
Tel.: 055/6024 198
Mob.: 0907 937 409
imrich.pokorny@tuke.sk 

Prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc.
FMFI UK v Bratislave
Mlynská dolina F1, 842 48 BA 4
Tel.: 02/60295 407
Mob.: 0910 933 250
stanislav.tokar@fmph.uniba.sk 

doc. RNDr. Jozef Urban, CSc.
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Jesenná 5, 040 01 Košice
Tel.: 055/2342 208
Mob.: 0911 339 561
jozef.urban@upjs.sk 

Prof. RNDr. Stanislav Vokál, DrSc.
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Jesenná 5, 040 01 Košice
Tel.: 055/2342 571
Mob.: 0948 223 432
stanislav.vokal@upjs.sk 

Mgr. Martin Šponiar, PhD.
riaditeľ odboru
Sekcia vedy a techniky MŠVVaŠ SR
Stromová 1, 813 30 BA 1
Tel.: 02/5937 4728
Mob.: 0902 178 698
martin.sponiar@minedu.sk 

SEKRETARIÁT
Splnomocneného zástupcu vlády SR v JINR
Sekcia vedy a techniky MŠ SR
Lamačská cesta 8/A, 811 04 BA 1
Tel.: 02/5937 4739, 5937 4740
sujv.dubna@minedu.sk

 

 

 

 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR