Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Riadiace orgány SÚJV v Dubne 

 
 
Hlavným riadiacim orgánom SÚJV je Výbor splnomocnených zástupcov vlád 18-ich členských štátov. Výbor schvaľuje rozpočet a štatút SÚJV, volí riaditeľa SÚJV.

Poradnými orgánmi Výboru vládnych splnomocnencov sú:

  • Vedecká rada SÚJV
  • Finančný výbor SÚJV

Poradnými orgánmi Vedeckej rady SÚJV sú:

  • Programovo-konzultatívny výbor pre fyziku častíc
  • Programovo-konzultatívny výbor pre jadrovú fyziku
  • Programovo-konzultatívny výbor pre fyziku kondenzovaných prostredí

Všetky uvedené orgány SÚJV zasadajú spravidla dvakrát do roka.

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR