Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

O navigátore 

 
SciTech navigátor 

Efektívny prístup do vybraných voľne dostupných zdrojov i n t e r n e t u, ktoré pokrývajú všetky odbory vedy a techniky.

 logo CVTI SR SciTech navigátor bol spustený na portáli Centra vedecko-technických informácií SR v svojej prvej verzii koncom roku 2005 vo forme e-katalógu a odbornej verejnosti predstavený na 12. ročníku konferencie o profesionálnych informačných zdrojoch Inforum 2006, konanej 23.5.-25.5.2006 v Prahe. Text príspevku je v zborníku.

Jeho druhá verzia na portáli CIP je obohatená o nové typy e-zdrojov a pokrýva v súčasnosti všetky vedné odbory.

Pri tvorbe navigátora je zvýšený dôraz na tie e-zdroje, ktoré obsahujú plnotextové dokumenty, využiteľné hlavne vo vede, výskume a vzdelávaní.

Kľúčovým kritériom výberu e-zdroja do navigátora je jeho prístupnosť (zaraďované sú len voľne prístupné zdroje a tie, ktoré vyžadujú bezplatnú registráciu), tematické zameranie a jazykové hľadisko. Medzi kvalitatívne kritéria hodnotenia vybraného zdroja patrí hlavne autorstvo a dôveryhodnosť, obsah (pokrytie témy, unikátnosť informácií, prístup k plným textom, retrospektíva, odkazy na iné zdroje), používateľské hľadisko (navigácia na stránke, spôsob vyhľadávania informácií, dizajn) a systémové hľadisko (technická funkčnosť, aktuálnosť).

Systematická práca na budovaní SciTech navigátora pokračuje a jeho ambíciou je uľahčiť  návštevníkom portálu orientáciu v narastajúcom informačnom bohatstve voľne dostupných internetových zdrojov, ponúknuť ich v prehľadnej používateľsky prívetivej podobe a zvýšiť ich využívanosť predovšetkým pre potreby vedy, výskumu a vzdelávania.

SciTech navigátor

↑ Preber toto okno na svoj web!

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR