Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Vedec roka SR 2007 

 
 

Vedec roka SR 2007


Ing. Ladislav Šoltés, DrSc.,
Ústav experimentálnej farmakológie SAV, odborník v oblasti "makromolekulová a analytická chémia"

- za úspešný výskum poškodenia zložiek synoviálnej tekutiny v kĺboch, a to konkrétne vysokomolekulového hyaluronanu.

Technológ roka SR 2007


Ing. Rudolf Toman, DrSc.,
Virologický ústav SAV, odborník v oblasti "glykomické a proteomické štúdie infekčných baktérií"

- za významný prínos vo výskume patogenézy a imunity Q horúčky a chlamýdiových infekcií a vo vývoji a výrobe prípravkov na ich včasnú diagnostiku.


Mladý výskumník roka SR 2007


RNDr. Viktória Majláthová, PhD.,
Parazitologický ústav SAV Košice, odborníčka v oblasti "parazitológia, molekulárna biológia"

- významné a originálne výsledky v oblasti parazitológie so zameraním na nové vynárajúce sa parazitárne a kliešťami prenášané infekčné choroby ľudí a zvierat a cirkuláciu ich pôvodcov v prírodných ohniskách.


Za výsledky v programoch EÚ 2007


prof. Ing. Karel Kovářík, CSc.,
Stavebná fakulta Žilinskej univerzity, odborník v oblasti "dopravný a environmentálny výskum"

- vybudovanie rozsiahleho viacjazyčného informačného systému výskumných dopravných zariadení v EÚ.


Uznanie za celoživotné dielo (2007)


Ing. Ladislav Komora, CSc.,
VUP, a. s. Prievidza, odborník v oblasti "organická technológia"

- celoživotnú výskumnú prácu v oblasti aplikovanej organickej technológie zameranej na rozvoj chemického priemyslu na Slovensku - K životnému jubileu 70 rokov.


 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR