Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner
Domov > Ocenenia > Iné ceny v SR > Ocenenia v SR > Ceny predsedu NR SR  

Ocenenia v SR: Ceny predsedu NR SR

Názov ocenenia

 Ceny predsedu NR SR 

Informácie o cene

Ceny predsedu NR SR sa udeľujú raz do roka v závere mesiaca jún. Idea udeľovania Ceny predsedu NR SR bola inšpirovaná historickou udalosťou. V júli 1843, sa na fare v Hlbokom uskutočnilo stretnutie Ľudovíta Štúra, Michala Miloslava Hodžu a Jozefa Miloslava Hurbana. Na tomto stretnutí bol na základe dohody popredných predstaviteľov slovenskej inteligencie prijatý celoslovenský spisovný jazyk. Kodifikátori slovenčiny túžili, aby tento jazyk slúžil nielen ako prostriedok každodennej komunikácie, ale aj ako jazyk, ktorého opodstatnenosť a mohutnosť by mala preverovať predovšetkým národná literatúra. Spisovatelia a vedci slovenčinu nielen pasívne používali, ale aj aktívne menili a rozširovali možnosti komunikácie v tomto jazyku. Umenie sa nevyjadruje len prostredníctvom verbálneho jazyka, ale aj prostredníctvom iných, neverbálnych jazykov, ako sú výtvarné umenie, hudba, dramatické umenie. Cena predsedu NR SR sa teda udeľuje tým osobnostiam, ktoré sa aktívnym a zásadným spôsobom podieľali na vývine umeleckých jazykov.

Udeľovateľ ceny

Predseda Národnej rady SR

Odbory vedy a techniky

humanitné vedy 
Prílohy
Vytvoril o 9. 7. 2008 9:59  používateľ alika 
Naposledy upravil o 31. 7. 2008 9:23  používateľ alika 
Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR