Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner
Domov > Ocenenia > Cena MŠVVaŠ SR > Stránky > default.aspx  

Domov 

CIP > Domov > Ocenenia > Cena MŠVVaŠ SR
MŠVVaŠ SR 

Cena za vedu a techniku 

S cieľom podporiť rozvoj vedy a techniky a oceniť mimoriadne výsledky v tejto oblasti každoročne udeľoval minister školstva, vedy, výskumu a športu SR prestížne ocenenie „Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za vedu a techniku". 

Od roku 2014 sa začali odovzdávať Ceny za vedu a techniku, ktoré nahradili doteraz odovzdávané Ceny ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Táto transformácia má za cieľ zvýšiť spoločenskú prestíž udeľovania cien za vedu a techniku. 

Príkaz ministra č. 18/2014 - obsahuje dokumentáciu k Cene za vedu a techniku

V súlade so štatútom ceny  predkladajú návrhy na ocenenie vrcholní predstavitelia ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, Slovenskej akadémie vied, predstavitelia sektora vysokých škôl, reprezentatívnych združení zamestnávateľov a občianskych záujmových združení.

Cena je udeľovaná v piatich kategóriách:

A. Osobnosť vedy a techniky
B. Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky
C. Popularizátor vedy
D. Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov
E. Vedecko-technický tím roka

Ceny udelené v roku: 2004,2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Videomedailóny vybraných ocenených vedcov v rokoch 20082009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR