Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Videomedailóny vedcov - ceny udelené v roku 2013

Medailóny vybraných vedcov a kolektívov ocenených Cenou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za vedu a techniku za rok 2013.

   • prof. Ing. Ľudovít Kupča, CSc. 
   • prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.
   • prof. Ing. Jozef Štulrajter, CSc.
   • prof. PhDr. Peter Liba, DrSc.
   • Tím prof. Petra Mocza, pôsobiaci na Geofyzikálnom ústave SAV a FMFI UK
   • Vedecko-technický tím spoločného pracoviska Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV v Bratislave, Materiálovo-technologickej fakulty STU so sídlom v Trnave na výskum a vývoj pokročilých kovových materiálov a kompozitov (MATTABA), Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, Materiálovo technologická fakulta STU so sídlom v Trnave 
   • Dr. h. c. prof. Ing. Štefan Kassay, DrSc.
   • prof. Ing. Peter Magvaši, CSc. 

 

 

logo NCP VaT

© CVTI SR - Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR