Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Videomedailóny vedcov - ceny udelené v roku 2012

Medailóny vybraných vedcov a kolektívov ocenených Cenou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za vedu a techniku za rok 2012.

   • Doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. 
   • MVDr. Ján Rosocha, CSc.
   • RNDr. Zuzana Horvátová, PhD.
   • tím prof. RNDr. Petra Samuelyho, DrSc.
   • Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
   • Ing. Jozef Šesták, CSc. 
   • PhDr. Valerián Bystrický, DrSc.
   • prof. Ing. Pavel Fellner, DrSc.
   • prof. RNDr. Ondrej Šedivý, CSc. 

 

 

logo NCP VaT

© CVTI SR - Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR