Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Ceny ZSVTS za rok 2006 

 
 

Propagátor vedy a techniky

doc. Ing. Peter Kotras, CSc.,
Ing. Jozef Marek,
Ing. Alojz Jajcay

Plaketa za rozvoj spolupráce

prof. Ing. Vojtěch Broža, DrSc.

Strieborná medaila ZSVTS

prof. Ing. Karol Marton, DrSc.,
Ing. Róbert Martinka,
Ing. Jozef Žbirka,
RNDr. Tibor Klačanský,
Ing. Dušan Štofa,
doc. Ing. Miroslav Sekera, CSc.,
doc. Ing. Viera Bačová, PhD.,
Ing. Katarína Švachová,
Ing. Michal Mucha, 
Ing. Ladislav Sloboda

Zlatá medaila ZSVTS

Ing. Martin Lipa, CSc.,
PhDr. Jozef Mižák,
doc. Ing. Štefan Florián, PhD.

Čestné uznanie ZSVTS

doc. Ing. František Imríšek, CSc.,
doc. Ing. Karol Potoček, CSc.,
Ing. Ladislav Kirchner,
Ing. Ján Hoffmann, CSc.,
Ing. Iveta Paldanová

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR