Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner
Domov > Hodnotenie projektov verejných vysokých škôl > Stránky > default.aspx  

Domov 

CIP > Domov > Hodnotenie projektov verejných vysokých škôl
 

Úspešnosť domácich a zahraničných projektov k rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám

CVTI SR spracúva podklady potrebné na prípravu rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na príslušný rok, pri ktorých vychádza z poskytnutých údajov o grantovej úspešnosti v získavaní finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z iných domácich zdrojov na riešenie výskumných projektov a z údajov o grantovej úspešnosti v získavaní finančných prostriedkov zo zahraničia na riešenie výskumných projektov v rámci medzinárodnej vedeckej a vedecko-technickej spolupráce a ostatných projektov (edukačných, umeleckých a pod.), ktoré verejné vysoké školy získali v danom období.

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR