Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Príprava nového rámcového programu EÚ pre VaI (FP9) 

 
 

Predbežná pozícia MŠVVaŠ SR k príprave 9. rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie
- v slovenskom jazyku
- v anglickom jazyku

 

Predbežná pozícia Prioritnej oblasti 7 Rozvoj vedomostnej spoločnosti Dunajskej stratégie k podpore výskumu a inovácií v dunajskom regióne v nadchádzajúcom období po roku 2020
- v anglickom jazyku

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR