Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Vedecká cukráreň: Je možné zo štruktúry chemickej látky predvídať jej biologickú aktivitu? 

 
prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc. 

Snaha človeka liečiť rôzne ochorenia, bolesť a iné nepríjemné stavy má dlhú históriu. Z obdobia, kedy je možné nájsť písomné zmienky je veľa informácií o využití prírodných látok na liečenie chorôb a utíšenie bolesti. Využívali sa pritom empirické poznatky z použitia väčšinou prírodných liečiv. V období prvých objavov v chémií sa poznatky o liečivách posunuli na vyššiu úroveň. Budovali sa prvé oporné body na založenie modernej vedeckej farmakológie – v 19. storočí sa izolovali prvé biologicky účinné látky (strichnín, chinín, emetín, kyselina salicylová a pod.).

Tieto nové prístupy otvárajú novú éru experimentálnej farmakológie. Začiatok 20. storočia je v znamení hľadania nových chemických štruktúr s biologickými účinkami využiteľnými na liečenie rôznych ochorení. Vo vedeckých laboratóriách sa systemizovalo nesmierne množstvo chemických zlúčenín, ktoré farmakológovia testovali, aby našli najúčinnejšie liečivá s najnižšou toxicitou. Jedným z výsledkov takýchto postupov bolo získanie informácií o vzťahu medzi chemickou štruktúrou liečiva a jeho biologickým účinkom. Vo vývoji nových liečiv postupne dochádza k radikálnym zmenám v prístupe k výskumu nových liečiv. Novo syntetizované chemické zlúčeniny vznikajú ako produkt premysleného využitia poznatkov farmakológov – začínajú farmaceutickým chemikom navrhovať nové chemické štruktúry, ktoré s vysokou pravdepodobnosťou budú mať želateľný biologický účinok. Do hľadania nových účinných látok sa postupne zapájalo aj počítačové modelovanie.

Pochopenie vzťahu chemickej štruktúry účinnej látky a jej účinku je jedným z najväčších objavov modernej farmácie. Výsledkom je oveľa ľahšie a rýchlejšie rozširovanie používaných druhov liekov. Vďaka tomuto poznaniu sa súčasný prvotný výskum potenciálnych liekov presunul z chemických do počítačových laboratórií, kde sa na 3D modeloch hľadajú odpovede na mnohé otázky modernej farmakológie.

O tomto novom hľadaní bude aj debata vo Vedeckej cukrárni s názvom: Je možné zo štruktúry chemickej látky predvídať jej biologickú aktivitu? dňa 27. 4. 2010 o 9.00 hod. v Centre vedecko-technických informácií SR.  Na otázky študentov stredných škôl bude odpovedať prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.

Prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc. v roku 1987 vyštudoval Farmaceutickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po úspešnom ukončení internej vedeckej ašpirantúry na Ústave farmakológie LF UK sa vrátil na Farmaceutickú fakultu, kde pôsobí dodnes. Od roku 2005 vedie Katedru farmakológie a toxikológie. V roku 2009 bol inaugurovaný za profesora farmakológie. V tom istom roku bol zvolený za dekana fakulty.

Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa zameriava na analýzu účinku látok ovplyvňujúcich predovšetkým kardiovaskulárny systém. Tím, ktorý vedie sa venuje štúdiu vzťahov medzi chemickou štruktúrou a biologickou aktivitou (beta-adrenolytiká, lokálne anestetická, antiarytmiká a ďalšie).

Počas svojej vedecko-pedagogickej kariéry absolvoval niekoľko významných zahraničných pobytov, v rokoch 1996 až 2001 pôsobil ako hosťujúci vedec na Katolíckej univerzite, Louvain v Belgicku, postgraduálny pobyt MDAC vo Farmakologických laboratóriách na Lekárskej fakulte Univerzity v Ottawe, pôsobil ako hosťujúci vedecký pracovník v Sainte Justine nemocnici v Montreali. Je zodpovedným riešiteľom viacerých domácich aj zahraničných výskumných projektov a grantov.

Viac informácií o akcii nájdete v  informačnom letáku.

Organizátori akcie:

Mgr. Andrea Putalová
Národné centrum pre popularizáciu
vedy a techniky v spoločnosti
CVTI SR
Tel.: +421 2/69 253 128
Fax: +421 2/69 253 182
E-mail:
ncpvat@cvtisr.sk  
RNDr. Ján Šípoš, CSc.
Mladí vedci Slovenska, o. z.
Tel./Fax: 02/6428 7948
Mobil: 0907/314 352
E-mail:
koordinator@eucontest.sk  

     ilustračný obrázok, zdroj: www.pharmacology2000.com    Téma vedeckej debaty: Je možné zo štruktúry chemickej látky predvídať jej biologickú aktivitu?

Hosť: prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.

Dátum a čas konania:  27. apríla 2010 o 9.00 hod.

Cieľová skupina: študenti stredných škôl

Kapacita podujatia: 120 účastníkov

Miesto konania:
Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava, kongresová sála, 2. poschodie 

Vzhľadom na to, že kapacita konferenčnej sály je 120 účastníkov, z jednej školy je možné prijať maximálne 20 žiakov a 1 pedagóga ako pedagogický dozor.

Kapacita Vedeckej cukrárne je k 22. 4. 2010 už naplnená !!

Publikovala: Alena Paulíková

Zdroj: o.z. Mladí vedci Slovenska
Fotozdroj: www.pharmacology2000.com

 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR