Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Vedecká cukráreň: Poznáme Zem - planétu, na ktorej žijeme? 

 
Prof. RNDr. Dušan Hovorka, DrSc. 

Vedecké cukrárne sú stretnutia študentov s významnými vedcami, na ktorých v priateľskej atmosfére študenti diskutujú s pozvaným hosťom. Je to spoločný dlhodobý projekt Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti a občianskeho združenia Mladí vedci Slovenska s podporou Ministerstva školstva SR. Tento projekt popularizácie vedy a techniky vo vzťahu k mladej generácii je zaradený aj do Pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR na školský rok 2008/2009, čl. 1.5 ods. 25.

Stretnutie  dňa 24. 2. 2009 bude s profesorom RNDr. Dušanom Hovorkom, DrSc., a vedecká debata má názov Poznáme Zem - planétu, na ktorej žijeme?

Prof. RNDr. Dušan Hovorka, DrSc., je absolvent Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Habilitoval sa v roku 1968 a doktorát vied obhájil v roku 1987. Profesorom je od roku 1990.

V minulosti bol vedúcim katedry mineralógie a petrológie a riaditeľom Geologického ústavu Prírodovedeckej fakulty UK. Zastával a zastáva rôzne funkcie v odborných grémiách - Slovenská komisia UNESCO pri MZV SR, komisia pre vedeckú literatúru Literárneho fondu Slovenskej republiky, výkonný výbor SAVOL, Slovenská komisia pre vedecké hodnosti MŠ SR, komisia pre obhajoby doktorských dizertácií (DrSc.) pre všetky geovedné odbory a iné. Viedol medzinárodný vedecký projekt UNESCO/IUGS (Anorganické suroviny neolitu a ich migračné cesty v Európe – IGCP UNESCO/IUGS Nr. 442). Ako expert Technoexportu Praha realizoval terénne vyhľadávanie cementárskych surovín na ostrove Sulavesi (Indonézia).

Zúčastnil sa medzinárodných expedícií na Čukotku, do Mongolska, na polárny Ural, južný Ural, do Kazachstanu, pracoval ako konzultant terénnych kurzov doktorandov geológie zo Švédska, prednášal doktorandom na univerzite v Göteborgu. Je členom medzinárodného tímu, ktorý laboratórne spracováva vrtné jadro z najhlbšieho vrtu na svete na Kolskom polostrove (12.262 m).

Publikoval 6 knižných monografií, vyše 180 vedeckých prác zverejnených doma a v zahraničí. Napísal vyše 50 vedecko-popularizačných článkov do Vesmíru, Quarku, Sveta vedy. Je autorom niekoľkých desiatok publicistických článkov v Literárnom týždenníku, Sme, Hospodárskych novinách. Je autorom hesiel z geovied pre encyklopédiu Beliana. Vo vydavateľstve Veda má prijatý rukopis knižnej monografie (vyjde v roku 2009).

Debata Vedeckej cukrárne sa bude týkať Zeme ako dynamického telesa - jej litosféry, ktorá je rozdelená na 7 veľkých platní a ktoré sú motorom pohybov pozorovaných na povrchu Zeme, napr. veľké tsunami v Indickom oceáne, zemetrasenia v Číne v minulom roku a pod.

Diskutovať sa bude o rôznych zaujímavostiach geológie. Pozornosti určite neuniknú odpovede na otázky ako: 

  • Sme dostatočne hrdí na to, že Banská Štiavnica predstavovala v 18. storočí centrum technického pokroku v Európe?
  • Vieme, že z územia dnešnej Slovenskej republiky je prvýkrát opísaných 9 nových minerálov?
  • Vieme, že SR má na dne Tichého oceána „claim" s rozlohou niekoľko tisíc km2 s bohatými rudami niklu, mangánu, medi a železa? 

Viac informácií o akcii nájdete v  informačnom letáku.

Ak vás téma vedeckej cukrárne zaujala a radi by ste ju navštívili s vašimi študentmi, neváhajte sa obrátiť na jedného z koordinátorov projektu:

Mgr. Andrea Putalová
Národné centrum pre popularizáciu
vedy a techniky v spoločnosti
CVTI SR
Tel.: +421 2/69253 128
Fax: +421 2/69 253 182
E-mail:
ncpvat@cvtisr.sk  
 RNDr. Ján Šípoš, CSc.
Mladí vedci Slovenska, o. z.
Tel./Fax: 02 / 6428 7948
Mobil: 0907 / 314 352
E-mail:
koordinator@eucontest.sk  

Pozvánka s návratkou

    

Téma vedeckej debaty: Poznáme Zem - planétu, na ktorej žijeme?

Hosť: Prof. RNDr. Dušan Hovorka, DrSc.

Dátum a čas konania:
24. februára 2009 o 9.00 hod.
Cieľová skupina: študenti stredných škôl
Kapacita podujatia: 120 účastníkov

Miesto konania:
Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava. Kongresová sála, 2. poschodie

Vzhľadom na to, že kapacita konferenčnej sály je 120 účastníkov, z jednej školy je možné prijať maximálne 20 žiakov a 1 pedagóga ako pedagogický dozor.   

Návratku je potrebné vyplniť a zaslať najneskôr do 20. februára 2009:

  1. poštou na adresu  Centrum vedecko-technických informácií SR, NCP VaT, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
    alebo
  2.  e-mailom na adresu ncpvat@cvtisr.sk 

O akceptácii prihlášky budete vyrozumení.

 Publikova: Alena Paulíková

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR