Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Vedecká cukráreň: Nekonečno v matematike, filozofii a náboženstve 

 
Prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc.  
Prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc.

Fascinácia nekonečnom ako niečím, čo nás priamo zo svojej podstaty zásadne presahuje a vymyká sa možnostiam zmyslového vnímania aj myšlienkového chápania, sprevádza ľudstvo od počiatkov jeho kultúrnych dejín až po dnešok.

V Prvej bratislavskej vedeckej cukrárni dňa 28. apríla 2009 bude hosť prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc. diskutovať so študentami stredných škôl o vplyve niektorých náboženských predstáv na vývoj predstáv o nekonečne, no taktiež na vznik a vývoj vedeckého pohľadu na svet a novovekej európskej vedy ako celku.

Ďalej sa bude diskutovať o jave obzoru a s ním súvisiacou podobou nekonečna, ktoré sa nazýva prirodzeným nekonečnom, na rozdiel od absolútneho nekonečna, čerpajúceho svoje oprávnenie z istých teologických výkladov. Naznačené budú základné myšlienky Bolzanovho a Cantorovho prístupu k nekonečným množinám, ako aj spôsob, akým sa axiomatická teória množín spomínaným sporom vyhýba.

Prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc., je vedúcim Katedry algebry, geometrie a didaktiky matematiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Svoju lásku k matematike prehlboval už počas stredoškolského štúdia. Absolvoval Gymnázium Jura Hronca na Novohradskej ul. v Bratislave, štúdium matematiky na Prírodovedeckej a vedeckú ašpirantúru na vtedy novozaloženej Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského. V rámci ašpirantúry strávil rok u prof. Vopěnku na Matematicko-fyzikálnej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe.

V rámci Fulbrightovho štipendia strávil rok na University of Illinois at Urbana - Champaign. Ako prednášateľ bol pozvaný na viacero univerzít a konferencií v Českej republike, Francúzsku, Ma-ďarsku, Nemecku, Rakúsku, ZSSR (Rusku), Slovensku, Taliansku a USA.

Vedecky a publikačne je aktívny v oblastiach univerzálnej algebry, matematickej logiky, teórie kategórií, alternatívnej teórie množín, neštandardnej analýzy, farmakokinetiky a filozofie matematiky. Je autorom knihy Ani matematika si nemôže byť istá sama sebou. Úvahy o množinách, nekonečne, paradoxoch a Gödelových vetách.

V súčasnosti dokončuje rozsiahlu učebnicu Lineárna algebra a geometria a venuje sa aplikáciám neštandardnej analýzy na otázky stability grupových homomorfizmov v nádeji, že mu to pomôže pri dôkaze Gordonovej hypotézy, ktorá ho zaujíma už takmer 20 rokov.


Viac informácií o akcii nájdete v  informačnom letáku.

Organizátori akcie:

Mgr. Andrea Putalová
Národné centrum pre popularizáciu
vedy a techniky v spoločnosti
CVTI SR
Tel.: +421 2/69253 128
Fax: +421 2/69 253 182
E-mail:
ncpvat@cvtisr.sk  
RNDr. Ján Šípoš, CSc.
Mladí vedci Slovenska, o. z.
Tel./Fax: 02 / 6428 7948
Mobil: 0907 / 314 352
E-mail:
koordinator@eucontest.sk  

ruky    Téma vedeckej debaty: Nekonečno v matematike, filozofii a náboženstve

Hosť: prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc.

Dátum a čas konania:
28. apríl 2009 o 9.00 hod.

Cieľová skupina: študenti stredných škôl
Kapacita podujatia: 120 účastníkov

Miesto konania:
Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava. Kongresová sála, 2. poschodie  

Vzhľadom na to, že kapacita konferenčnej sály je 120 účastníkov, z jednej školy je možné prijať maximálne 20 žiakov a 1 pedagóga ako pedagogický dozor.

Prihlášku je potrebné vyplniť a zaslať e-mailom na adresu ncpvat@cvtisr.sk  najneskôr do 24. apríla 2009.

O akceptácii prihlášky budete vyrozumení.

 Publikovala: Alena Paulíková

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR