Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Vedecká cukráreň: Nanotechnológie - prázdne heslo alebo svetlá budúcnosť? 

 
kybermucha 

Nanotechnológiami sa rozumejú technologické postupy, ktorých cieľom je pripraviť materiály alebo súčiastky zložené z objektov veľkosti jednotiek až desiatok nanometrov. Objekty takýchto malých rozmerov vykazujú nové, často úplne nečakané vlastnosti. To platí tak pre nanotechnológie materiálov, keď spájame veľké množstvo malých objektov do veľkého 3D objektu s pozmenenými vlastnosťami (môžeme napríklad pripraviť tvrdšie pokrytie rezných nástrojov), ako aj pre nanosúčiastky, keď nás zaujímajú vlastnosti jediného nanoobjektu.

Vedecká debata v rámci pripravovanej Prvej bratislavskej vedeckej cukrárni dňa 23. júna 2009 o 9.00 hod bude zameraná na nanotechnológie polovodičových súčiastok a ich súvis s informačnými technológiami. Práve informačné technológie – procesory, pamäte a pod. tvoria oblasť, ktorá sa výsostne dotýka každého z nás. Všetci sme zvedaví, dokedy sa budú počítače zrýchľovať, kapacita pamätí zvyšovať? Prežije CMOS technológia najbližšie desaťročie? Na tieto a podobné otázky bude študentom stredných škôl odpovedať hosť RNDr. Vladimír Cambel, CSc., zástupca riaditeľa Elektrotechnického ústavu Slovenskej akadémie vied.

 RNDr. Vladimír Cambel, CSc.   RNDr. Vladimír Cambel, CSc. vyštudoval fyziku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (diplom dostal na Matematicko-fyzikálnej fakulte, terajšej Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK). Diplomovú a dizertačnú prácu robil na tému CCD obvodov. V rokoch 1988 – 1990 bol na pobyte v Spojenom ústave jadrového výskumu v Dubne, kde využíval chladenú CCD kameru na experimenty na urýchľovači ťažkých jadier. Od 90. rokov sa venuje návrhu, realizácii a využitiu senzorov a experimentálnych štruktúr pripravených na báze polovodičových heteroštruktúr typu GaAs/AlGaAs (senzory magnetického poľa, normál odporu využívajúci kvantový Hallov jav a pod.).

Od roku 2000 sa venuje najmä výskumu a príprave nanoštruktúr pomocou skenovacích sondových techník, ako sú atómový silový mikroskop (AFM) a magnetický silový mikroskop, rozvíja nanolitografiu pomocou AFM a pracuje na technológii prípravy aktívnych hrotov pre sondovú mikroskopiu. Počas posledných rokov absolvoval niekoľko pobytov na zahraničných pracoviskách – vo výskumnom centre v Jülichu (Nemecko) a absolvoval aj 5 pobytov v Argonne National Laboratories (USA), s ktorými udržuje aktívnu spoluprácu.

Viac informácií o akcii nájdete v  informačnom letáku.

Organizátori akcie:

Mgr. Andrea Putalová
Národné centrum pre popularizáciu
vedy a techniky v spoločnosti
CVTI SR
Tel.: +421 2/69253 128
Fax: +421 2/69 253 182
E-mail:
ncpvat@cvtisr.sk  
RNDr. Ján Šípoš, CSc.
Mladí vedci Slovenska, o. z.
Tel./Fax: 02 / 6428 7948
Mobil: 0907 / 314 352
E-mail:
koordinator@eucontest.sk  

 Téma vedeckej debaty: Nanotechnológie - prázdne heslo alebo svetlá budúcnosť?

Hosť: RNDr. Vladimír Cambel, CSc.

Dátum a čas konania:  23. jún 2009 o 9.00 hod.

Cieľová skupina: študenti stredných škôl

Kapacita podujatia: 120 účastníkov

Miesto konania:
Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava. Kongresová sála, 2. poschodie 

polovodič

Vzhľadom na to, že kapacita konferenčnej sály je 120 účastníkov, z jednej školy je možné prijať maximálne 20 žiakov a 1 pedagóga ako pedagogický dozor.

Prihlášku je potrebné vyplniť a zaslať e-mailom na adresu ncpvat@cvtisr.sk  najneskôr do 19. júna 2009.

O akceptácii prihlášky budete vyrozumení.

 Publikovala: Alena Paulíková

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR