Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Vedecká cukráreň: Má testosterón vplyv na inteligenciu dievčat a chlapcov? 

 
 

doc. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

 

Vedecká debata v rámci pripravovanej Prvej bratislavskej vedeckej cukrárne dňa 29. septembra 2009 (v utorok) o 9.30 hod bude na tému:

Má testosterón vplyv na inteligenciu dievčat a chlapcov?

Hosť: doc. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., zástupkyňa prednostu Fyziologického ústavu Lekárskej fakulty UK Bratislava, prodekanka pre zahraničné vzťahy LF UK

Cieľová skupina: študenti stredných škôl

Miesto konania: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava, kongresová sála, 2. poschodie.

Docentka MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. (52) – v roku 1982 ukončila štúdium medicíny na Univerzite Komenského v Bratislave, kde od roku 1989 vyučuje. V roku 2005 bola habilitovaná na docentku v odbore normálnej a patologickej fyziológie. Je autorkou  a zodpovednou riešiteľkou viacerých vedecko-výskumných projektov, v ktorých skúma účinky pohlavných hormónov na centrálne nervové štruktúry. Vedecky sa venuje problematike vyšších nervových funkcií, kognitívnym funkciám a špecifickým kognitívnym schopnostiam. Je členkou vedenia Slovenskej fyziologickej spoločnosti a Slovenskej spoločnosti pre vyššie funkcie mozgu.

Súčasné poznatky o mechanizme účinku testosterónu sú založené na dvoch zásadných zisteniach. Mozog je osobitne senzitívny na účinok testosterónu počas relatívne krátkeho intervalu v období intrauterinného života. V tejto kritickej etape organizuje mozgové štruktúry „mužským smerom". Časť jeho účinku sa dosahuje prostredníctvom lokálne sa tvoriacich metabolitov testosterónu, z ktorých najdôležitejší je paradoxne ženský pohlavný hormón estradiol. I keď dnes už vieme, že testosterón je primárne zodpovedný za pohlavnú diferenciáciu mozgu, jej detailné prejavy ešte celkom preskúmané nie sú.

Účinok testosterónu na mozgové štruktúry a následne na kognitívne schopnosti človeka je daný nielen prítomnosťou hormónu, ale aj aktivitou receptorov v tkanivách. Preto zistenia odlišných testosterónových koncentrácií v skupinách jedincov určitej kognitívnej úrovne môžu znamenať odlišnú citlivosť receptorov na testosterón a jeho metabolity.

Viac informácií o akcii nájdete v  informačnom letáku.

Organizátori akcie:

Mgr. Andrea Putalová
Národné centrum pre popularizáciu
vedy a techniky v spoločnosti
CVTI SR
Tel.: +421 2/69253 128
Fax: +421 2/69 253 182
E-mail:
ncpvat@cvtisr.sk  

RNDr. Ján Šípoš, CSc.
Mladí vedci Slovenska, o. z.
Tel./Fax: 02 / 6428 7948
Mobil: 0907 / 314 352
E-mail:
koordinator@eucontest.sk  

 

Publikovala: Marta Bartošovičová

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR