Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Vedecká cukráreň: Je vysoká inteligencia vždy ideálna? 

 
Albert Einstein 

Pretože inteligencia zohráva významnú úlohu nielen v teórii psychológie, ale aj v každodennom živote, teší sa dlhodobému záujmu odborníkov i laikov. Inteligencia sa stala symbolom úspechu a kvality. Úspech v modernej spoločnosti je podmienený vzdelaním, ktoré predpokladá určitú úroveň inteligencie.

Vedecká debata v rámci pripravovanej Prvej bratislavskej vedeckej cukrárne dňa 24. novembra 2009 o 9.00 hod bude zameraná na samotný pojem inteligencie, ktorý sa  rozvinul v latinskom kultúrnom okruhu ako intellegentia alebo acumen. Zatiaľ čo prvý termín vyjadruje chápavosť a znalosť, druhý sa týka skôr určitej pružnosti myslenia (ako dôvtip, vtipnosť, ale aj úskok a lesť). Ani inteligentný človek nie je imúnny voči predsudkom a netolerancii.

Aj vyspelá grécka civilizácia neraz pohŕdala nielen barbarskými menšinami, ale aj značnou časťou vlastnej populácie, ktorú pokladala za menejcennú. Ani dnes inteligentný človek nie je vždy osobnosťou s pozitívnou sociálnou i mravnou orientáciou. Preto požiadavky každodenného života nastolili potrebu skúmať popri abstraktnej aj praktickú, sociálnu, emočnú, morálnu i spirituálnu inteligenciu.

Na otázky študentov stredných škôl bude odpovedať hosť prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc. vedúci Centra excelentnosti výskumu kognícií SAV z Ústavu experimentálnej psychológie SAV.

 Imrich Ruisel

Imrich Ruisel vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor psychológia na FiF UK (1972). V tom istom roku začal pôsobiť na Ústave experimentálnej psychológie SAV. Je priekopníkom kognitívnej psychológie na Slovensku. Propaguje nový metodologický prístup k výskumu inteligencie, kde sa berie do úvahy širší kontext osobnosti a možná kultivácia k múdrosti. V rokoch 1999 až 2006 bol riaditeľom Ústavu experimentálnej psychológie SAV.
Od roku 2003 viedol Centrum excelentnosti SAV pre výskum inteligencie a tvorivosti (CEVIT) a od roku 2007 Centrum excelentnosti SAV pre výskum kognícií (CEVKOG).

V roku 1999 získal titul DrSc. a v roku 2002 inauguroval na Masarykovej univerzite v Brne v odbore Všeobecná psychológia.

Je autorom 10 knižných publikácií, z ktorých najvýznamnejšie sú monografie Základy psychológie inteligencie (2000), Inteligencia a myslenie (2004), Múdrosť v zrkadle vekov (2005) a Osobnosť a poznávanie (2007).

Koordinoval niekoľko medzinárodných vedeckých projektov s univerzitami v Joensuu, Rotterdame, Bukurešti a Lubline. Pravidelne prednáša na domácich i zahraničných univerzitách.

Viac informácií o akcii nájdete v  informačnom letáku.

Organizátori akcie:

Mgr. Andrea Putalová
Národné centrum pre popularizáciu
vedy a techniky v spoločnosti
CVTI SR
Tel.: +421 2/69253 128
Fax: +421 2/69 253 182
E-mail:
ncpvat@cvtisr.sk  
RNDr. Ján Šípoš, CSc.
Mladí vedci Slovenska, o. z.
Tel./Fax: 02 / 6428 7948
Mobil: 0907 / 314 352
E-mail:
koordinator@eucontest.sk  

 
Téma vedeckej debaty: Je vysoká inteligencia vždy ideálna? 

Hosť: prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.

Dátum a čas konania:  24. november o 9.00 hod.

Cieľová skupina: študenti stredných škôl

Kapacita podujatia: 120 účastníkov

Miesto konania:
Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava. Kongresová sála, 2. poschodie 

Vzhľadom na to, že kapacita konferenčnej sály je 120 účastníkov, z jednej školy je možné prijať maximálne 20 žiakov a 1 pedagóga ako pedagogický dozor.

ruky

Prihlášku je potrebné vyplniť a zaslať e-mailom na adresu ncpvat@cvtisr.sk  najneskôr do 20. novembra 2009.

O akceptácii prihlášky budete vyrozumení.

 Publikovala: Alena Paulíková

Zdroj obrázkov:
Obroda.sk
www.calvida.com, www.businesspundit.com, www.istockphoto.com

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR