Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Vedecká cukráreň: Genetika v evolúcii, evolúcia v genetike 

 
prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc. 

Vedecké otázky je možné rozdeliť do dvoch skupín. Otázky „Ako?― majú za cieľ odhalenie proximatívnych (bezprostredných) príčin nejakého javu. Otázkami „Prečo?― sa pýtame na ultimatívne (konečné) príčiny. Otázky „Ako...?― a „Prečo...?― sa tiahnu celým obdobím existencie ľudstva, počas ktorého pátrame po príčinách fungovania sveta.

Je dôležité pýtať sa „Ako bunky v tele starnú?―, aby sme mali predstavu, ako je možné s bunkovým starnutím manipulovať. Aby sme však vedeli odhadnúť, aké sú celkové šance na úspech, musíme tiež vedieť, prečo bunky nie sú nesmrteľné. Na prvú otázku nám odpovedá biochémia a genetika, na zodpovedanie druhej potrebujeme poznať princípy evolučnej biológie. „V biológii dáva čokoľvek zmysel iba vo svetle evolúcie,― povedal genetik Theodosius Dobzhansky a tým vysvetlil, prečo biológovia až odhalením základných princípov evolúcie Charlesom Darwinom pred 150 rokmi začali získavať jasnejšiu predstavu o odpovediach na dovtedy nezodpovedateľné (všeobecné i špecifické) otázky: Prečo príroda disponuje tak obrovským repertoárom rôznych živých foriem? Prečo sa väčšina organizmov rozmnožuje pohlavne, keď by bolo efektívnejšie produkovať potomstvo nepohlavne? Prečo majú pávie samce dlhý chvost, ktorý im komplikuje život? Prečo, prečo, prečo...?

Na tieto i mnoho ďalších otázok bude viesť diskusiu so študentami stredných škôl vedúci katedry genetiky, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc. v Prvej bratislavskej vedeckej cukrárni dňa 26. 5. 2009. Akciu pod názvom Genetika v evolúcii, evolúcia v genetike organizuje na pôde Centra vedecko-technických informácií SR už tradične Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniiky v spoločnosti v spolupráci s o.z. Mladí vedci Slovenska.

Prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc. vyštudoval po absolvovaní gymnázia v Žiline (1984)  genetiku a molekulárnu biológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1989). Je žiakom profesora Ladislava Kováča, na základe odporúčania ktorého v rokoch 1990 – 1993 absolvoval študijný pobyt v laboratóriu Efraima Rackera na Cornell University (USA). Po návrate spolu s kolegom Jozefom Nosekom vybudovali spoločné laboratórium Katedier biochémie a genetiky, v ktorom sa so svojimi študentmi venujú výskumu rôznych aspektov biológie bunky. Absolvoval študijné pobyty na University of North Carolina v Chapel Hill (USA), Leiden University (Holandsko) a Institut Curie v Paríži (Francúzsko).

Viac informácií o akcii nájdete v  informačnom letáku.

Organizátori akcie:

Mgr. Andrea Putalová
Národné centrum pre popularizáciu
vedy a techniky v spoločnosti
CVTI SR
Tel.: +421 2/69253 128
Fax: +421 2/69 253 182
E-mail:
ncpvat@cvtisr.sk  
RNDr. Ján Šípoš, CSc.
Mladí vedci Slovenska, o. z.
Tel./Fax: 02 / 6428 7948
Mobil: 0907 / 314 352
E-mail:
koordinator@eucontest.sk  

 encyklopédie    Téma vedeckej debaty: Genetika v evolúcii, evolúcia v genetike

Hosť: prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc.

Dátum a čas konania:  26. máj 2009 o 9.00 hod.

Cieľová skupina: študenti stredných škôl
Kapacita podujatia: 120 účastníkov

Miesto konania:
Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava. Kongresová sála, 2. poschodie 

Vzhľadom na to, že kapacita konferenčnej sály je 120 účastníkov, z jednej školy je možné prijať maximálne 20 žiakov a 1 pedagóga ako pedagogický dozor.

Prihlášku je potrebné vyplniť a zaslať e-mailom na adresu ncpvat@cvtisr.sk  najneskôr do 22. mája 2009.

O akceptácii prihlášky budete vyrozumení.

 Publikovala: Alena Paulíková

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR