Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Vedecká cukráreň: Technické materiály blízkej a ďalekej budúcnosti 

 
Dr. Ing. Jaroslav Jerz 

Vývoj moderných technických materiálov je jednou z najdynamickejších oblastí vedeckého bádania. Nanotechnologický výskum v najbližšom čase umožní výrobu nových druhov materiálov, ktorých vlastnosti budú natoľko výnimočné, že významnou mierou posunú hranice ľudských možností v mnohých oblastiach prírodných a technických vied.

Často je neuveriteľne jednoduché prinútiť niektoré kovy, polyméry alebo keramické materiály, aby sa ich atómy usporiadali tak, že súčiastky z nich vyrobené budú mať práve také vlastnosti, aké od nich očakávame. Dôvodom toho, že mnohé zo súčasných technických zázrakov neboli objavené už v dávnej minulosti, je skutočnosť, že až úroveň nášho súčasného poznania umožňuje získavať dôležité informácie nielen o atómovej štruktúre materiálov, ale predovšetkým o procesoch, ktoré v nich prebiehajú, keď atómy zámerne vystavíme rôznym mechanickým, fyzikálnym alebo chemickým vplyvom.

Množstvo unikátnych inovačných technických riešení svedčí o tom, že materiálová veda je oveľa atraktívnejšia, ako sa možno mnohým zdá. Aj  o tom sa pokúsi presvedčiť študentov stredných škôl odborník pozvaný do Vedeckej cukrárne.

Dr. Ing. Jaroslav Jerz  sa narodil v roku 1965 v Bratislave. Je absolventom Materiálovotechnologickej fakulty  STU. Doktorandské štúdium absolvoval na Ústave chemickej technológie anorganických materiálov TU vo Viedni, kde vyvinul technológiu, ktorá umožňuje výrobu súčiastok z penového hliníka, a venoval sa vývoju hliníkových zliatin, z ktorých sa v súčasnosti penový hliník vyrába.

Po obhájení dizertačnej práce v roku 1995 pracoval v bratislavskom Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV ako vedúci oddelenia práškovej metalurgie, ktoré sa venovalo vývoju výrobkov z penového hliníka a konštrukcii technologických zariadení slúžiacich na jeho priemyselnú výrobu. Neskôr bol zástupcom vedúceho divízie Nové materiály a technológie, zaoberajúcej sa vývojom progresívnych kovových materiálov, akými sú napr. kovové peny alebo kompozity s kovovou matricou. V súčasnosti je koordinátorom slovenskej výskumno-vývojovej a inovačnej siete zameranej na oblasť technických materiálov a priemyselných technológií – MatNet.


Viac informácií o akcii nájdete v  informačnom letáku.

 
Ak vás téma vedeckej cukrárne zaujala a radi by ste ju navštívili s vašimi študentmi, neváhajte sa obrátiť na jedného z koordinátorov projektu:

 Mgr. Andrea Putalová
Národné centrum pre popularizáciu
vedy a techniky v spoločnosti
CVTI SR
Tel.: +421 2/69253 128
Fax: +421 2/69 253 182
E-mail:
ncpvat@cvtisr.sk  

RNDr. Ján Šípoš, CSc.
Mladí vedci Slovenska, o. z.
Tel./Fax: 02 / 6428 7948
Mobil: 0907 / 314 352
E-mail:
koordinator@eucontest.sk  

Pozvánka s návratkou 

Téma vedeckej debaty: Technické materiály blízkej a ďalekej budúcnosti

Hosť:
Dr. Ing. Jaroslav Jerz

Dátum a čas konania: 21. novembra 2008 o 09.00 hod.
Cieľová skupina: študenti stredných škôl
Kapacita podujatia: 130 účastníkov
Miesto konania: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava. Kongresová sála, 2. poschodie

Vzhľadom na to, že kapacita konferenčnej sály je 130 účastníkov, z jednej školy je možné prijať maximálne 20 žiakov a 1 pedagóga ako pedagogický dozor.
 

ilustračný obrázok

   
Návratku je potrebné vyplniť a zaslať najneskôr do 14. novembra 2008:

  1. poštou na adresu  Centrum vedecko-technických informácií SR, NCP VaT, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 
    alebo
  2. e-mailom na adresu ncpvat@cvtisr.sk  

O akceptácii prihlášky budete vyrozumení.


Publikovala: Alena Paulíková

Poznámka: kapacita podujatia je k 15.novembru naplnená

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR