Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Vedecká cukráreň: Génová terapia - ohrozenie alebo príležitosť? 

 
Peter Celec 

Vedecká cukráreň ako spoločný projekt Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti a občianskeho združenia Mladí vedci Slovenska pokračuje svojím 3. stretnutím študentov stredných škôl s vedeckým pracovníkom.

Moderná medicína je priamo prepojená s molekulárnou biológiou, a to nielen v diagnostike, ale medzičasom aj v experimentálnej terapii rôznych ochorení. Jedným z nádejných prístupov je génová terapia, ktorá využíva na liečbu nukleové kyseliny.

Najbližšie stretnutie bude zamerané práve na génovú terapiu a pozvanie do Centra vedecko-technických informácií SR prijal MUDr. Ing. Mgr. Peter Celec, PhD., MPH, vedecký pracovník Ústavu patologickej fyziológie LF UK a Katedry molekulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.

MUDr. Ing. Mgr. Peter Celec, PhD., MPH, sa narodil v roku 1979 v Krupine. Vyštudoval medicínu a molekulárnu biológiu na Univerzite Komenského v Bratislave a odbor Financie, bankovníctvo, investovanie na Ekonomickej Univerzite v Bratislave. Po študijnom pobyte v Göttingene (Nemecko) absolvoval postgraduálne štúdium na UK a Slovenskej zdravotníckej univerzite. Vo svojej vedeckej práci sa zaoberá využitím génovej terapie na ovplyvnenie zápalu, oxidačného stresu a tvorby nových ciev. V rámci doktorandskej práce popísal novú štatistickú metódu ANORVA a objavil mesačný hormonálny cyklus u mužov.

Génová terapia je stále testovaná v experimentoch, ale aj v množstve klinických štúdií. Hoci vývoj nebol tak rýchly, ako sa v minulosti predpokladalo, v budúcnosti bude mať v rutinnej medicíne určite svoje miesto. Hlavnou motiváciou génovej terapie teda je nájsť nové spôsoby liečenia ochorení, pre ktoré je tradičná terapia neefektívna, resp. málo efektívna. Príkladov na využitie génovej terapie v súčasnosti alebo blízkej budúcnosti je oveľa viac. Aj o tom bude pripravovaná debata s pozvaným odborníkom.

Viac informácií o akcii nájdete v informačnom letáku.

Ak vás téma vedeckej cukrárne zaujala a radi by ste ju navštívili s vašimi študentmi, neváhajte sa obrátiť na jedného z koordinátorov projektu:

 Mgr. Andrea Putalová
Národné centrum pre popularizáciu
vedy a techniky v spoločnosti

CVTI SR
Tel.: +421 2/69253 128
Fax: +421 2/69 253 182
E-mail: ncpvat@cvtisr.sk
  

Pozvánka s návratkou

RNDr. Ján Šípoš, CSc.
Mladí vedci Slovenska, o. z.

Tel./Fax: 02 / 6428 7948
Mobil: 0907 / 314 352
E-mail: koordinator@eucontest.sk

 Myšky  

Téma vedeckej debaty: Génová terapia - ohrozenie alebo príležitosť?
Hosť: MUDr. Ing. Mgr. Peter Celec, PhD., MPH

Dátum a čas konania: 29. októbra 2008 o 09.00 hod.
Cieľová skupina: študenti stredných škôl
Kapacita podujatia: 120 účastníkov

Miesto konania: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava.
Kongresová sála, 2. poschodie

Vzhľadom na to, že kapacita konferenčnej sály je 120 účastníkov, z jednej školy je možné prijať maximálne 20 žiakov a 1 pedagóga ako pedagogický dozor.

Návratku je potrebné vyplniť a zaslať najneskôr do 22. októbra 2008 na adresu:

Centrum vedecko-technických informácií SR, NCP VaT, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava. 

O akceptácii prihlášky budete vyrozumení.

Kapacita podujatia je dňom 21.10.2008 naplnená !!

Publikovala: Alena Paulíková

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR