Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Vedecká cukráreň: Prečo nás ohrozujú povodne? 

 
krajina postihnutá povodňou 

Povodne ľudstvo ovplyvňovali odnepamäti. Stačí spomenúť veľké povodne spomínané napríklad v Epose o Gilgamešovi. Historické záznamy o povodniach máme aj z novšieho obdobia, kedy boli v Európe zaznamenané obrovské povodne v roku 1501 (najväčšia povodeň v povodí Dunaja) či v roku 1784, kedy voda zničila Karlov most v Prahe. Povodne sú tu aj dnes, a dokonca sa zdá, že sú čoraz častejšie a ničivejšie.
Ľudia sa snažia proti vode bojovať rôznymi spôsobmi. Prvé zmienky o protipovodňových hrádzach na Slovensku sú až z 13. storočia. V 20. storočí pribudla ochrana proti povodniam v podobe veľkých priehrad. Napriek tomu tu máme povodne aj dnes. V súčasnosti je v kurze ochrana proti povodniam zameraná na zadržiavanie vody v krajine. Či bude úspešnejšia, ukáže až čas.
Jedným z najefektívnejších spôsobov povodňovej prevencie je predpovedná služba, ktorá má za úlohu identifikovať blížiacu sa povodeň a podať o nej výstrahu. V príspevku bude opísané aj fungovanie povodňovej služby na Slovensku a možné jej ďalšie smerovanie.

O tejto téme bude hovoriť so žiakmi a študentmi v marcovej Bratislavskej vedeckej cukrárni  Mgr. Michal Hazlinger, PhD., vedeckovýskumný pracovník Slovenského hydrometeorologického ústavu. Podujatie sa uskutoční  dňa 20. marca 2012 o 9.00 hod.  v budove Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave.

Michal Hazlinger   
Mgr. Michal Hazlinger, PhD., je absolventom Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Titul Mgr. v odbore Geografia – Kartografia obhájil v roku 2004 a v rovnakom roku nastúpil na interné doktorandské štúdium. To ukončil v roku 2008 obhájením svojej dizertačnej práce na tému: „Povodňová hrozba a povodňové riziko v povodí Stupavského potoka“. V roku 2008 nastúpil na Slovenský hydrometeorologický ústav, odbor Hydrologických výstrah a predpovedí, kde pracuje aj dnes. Od roku 2011 ho je možné vídať na obrazovkách TV JOJ, kde spoluvytvára a moderuje predpoveď počasia.
Ako už napovedá aj názov dizertačnej práce, hlavnou záujmovou oblasťou práce Michala Hazlingera sú povodne a s nimi spojené negatívne dopady tejto prírodnej hrozby na ľudskú spoločnosť. V rámci práce na SHMÚ sa zaoberá aj spôsobmi ich predpovedania, mapovania a ochrany pred nimi a vplyvom meteorologických prvkov na vznik a priebeh povodňových situácií. Aktuálne zodpovedá za vývoj hydrologického predpovedného systému na predpovedanie prívalových povodní ako fenoménu, ktorý sa v ostatných rokoch dostáva čoraz viac do popredia a ovplyvňuje svojim výskytom ľudí nielen na Slovensku, ale aj vo svete.

  

Viac informácií nájdete  v informačnom letáku

 Organizátori akcie: 

Mgr. Andrea Putalová
Národné centrum pre popularizáciu
vedy a techniky v spoločnosti
CVTI SR
Tel.: +421 2/69 253 128
Fax: +421 2/69 253 182
E-mail: ncpvat@cvtisr.sk 

RNDr. Ján Šípoš, CSc.
Mladí vedci Slovenska, o. z.
Tel./Fax: 02/6428 7948
Mobil: 0907/314 352
E-mail:
koordinator@eucontest

 
 

  

Téma vedeckej debaty: Prečo nás ohrozujú povodne?
Hosť: Mgr. Michal Hazlinger, PhD.
Dátum a čas konania: 20. marca 2012 o 9.00 hod. 
Cieľová skupina: študenti stredných škôl
Kapacita podujatia: 120 účastníkov
Miesto konania: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava

 auto vo vode

 


Zdroj obrázkov: 

Informačný leták

Publikovala Mgr. Mária Izakovičová

 

 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR