Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Vedecká cukráreň: Od stopy k páchateľovi – od Šalamúna po nanočipy 

 
 laboratórne skúmavky 

Každý z nás sa už stretol s fenoménom „CSI“ a pozastavil sa nad skresleným pohľadom, ktorý ponúka na svet forenznej vedy a praxe. V duchu „CSI“ je získanie stopy označenej napríklad „biologická“ zvyčajne 100 % zárukou určenia páchateľa v blízkej budúcnosti. Stačí pár vzoriek z miesta činu či tela obete, porovnávacie vzorky podozrivých a výsledky sú hotové....
Bohužiaľ, väčšina z nás sa musí vysporiadať so zákonitosťami a schválnosťami reálneho sveta, kde sa veci nedajú ukončiť v priebehu 60 minút vymedzených televíznym časom. Na vyšetrení trestného činu sa spolupodieľa nielen policajná zložka v zmysle vyšetrovateľov, kriminalistov, kriminalistických technikov – ale v neposlednom rade aj práca forenzných vedcov, expertov, ktorí poskytujú relevantné dôkazy vo forme vypracovaných znaleckých posudkov na základe stôp zaistených na mieste činu.

Čo vlastne predstavuje práca experta vo forenzných vedách a čo to vlastne forenzná veda je ? Čo všetko sa dnes dá odhaliť a dokázať dostupnými vedeckotechnickými a molekulárnymi metódami? Dospeli sme do sci-fi stavu, kde z jednej molekuly vieme určiť kto je páchateľom trestného činu a ako sa skutok stal? Skúsme sa porozprávať o tom, ako sa forenzná veda vyvinula od čias „EUREKA“ legendy o Archimedovi, stredovekých inkvizičných právnych teórií a praxe, kde sa priznanie obvineného považovalo za tzv. korunu dôkazov, až po súčasnú miniaturizáciu, automatizáciu, prenosnosť a zvýšenie citlivosti a presnosti používaných metodík na poli forenznej genetickej analýzy, ktorá umožňuje identifikáciu osoby už z jednej bunky v priebehu niekoľkých sekúnd až minút.

O tejto téme bude hovoriť so žiakmi a študentmi vo februárovej Bratislavskej vedeckej cukrárni  RNDr. Barbara Sviežená, PhD., expertka Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru SR. Podujatie sa uskutoční  dňa 27. februára 2012 o 9.00 hod.  v budove Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave.

 Barbara Sviežená RNDr. Barbara Sviežená, PhD., rodená Nagyová (6. 4. 1976) absolvovala katedru genetiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (2001), kde získala titul RNDr. a následne v roku 2005 vedecký titul PhD.
V priebehu pôsobenia na fakulte sa zaoberala najmä výskumom DNA reparačných mechanizmov mikroorganizmov, výskumom regulácie bunkového cyklu a prepojenia regulácie a reparačných mechanizmov, ako aj pôsobeniu chemických a fyzikálnych mutagénov na živé organizmy. Je autorkou a spoluautorkou viacerých publikácií vydaných v domácich a zahraničných odborných periodikách, ako aj niekoľkých vedeckých projektov.
Od roku 2007 sa zaoberá kriminalisticko-expertíznou činnosťou, lektorskou a poradenskou činnosťou na pôde Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru. Okrem pravidelného vypracovávania znaleckých posudkov pre orgány činné v trestnom konaní z odvetvia biológie a genetickej analýzy, podieľa sa na výskume možností identifikácie biologického materiálu ľudského pôvodu najnovšími metódami analýzy DNA a RNA, detekcie miRNA a mRNA-transkriptov. Je aktívnou riešiteľkou a zodpovednou vedúcou aktivity v rámci Centra excelentnosti bezpečnostného výskumu v spolupráci s Akadémiou Policajného zboru, Farmaceutickou fakultou UK v Bratislave a STU.

Viac informácií nájdete v informačnom letáku 

Organizátori akcie: 

Mgr. Andrea Putalová
Národné centrum pre popularizáciu
vedy a techniky v spoločnosti
CVTI SR
Tel.: +421 2/69 253 128
Fax: +421 2/69 253 182
E-mail: ncpvat@cvtisr.sk  

RNDr. Ján Šípoš, CSc.
Mladí vedci Slovenska, o. z.
Tel./Fax: 02/6428 7948
Mobil: 0907/314 352
E-mail:
koordinator@eucontest

 
odtlačok prsta  Téma vedeckej debaty: Od stopy k páchateľovi – od Šalamúna po nanočipy
Hosť:
RNDr. Barbara Sviežená, PhD.
Dátum a čas konania:
27. februára 2012 o 9.00 hod.
Cieľová skupina: študenti stredných škôl
Kapacita podujatia: 120 účastníkov
Miesto konania: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava

  Zdroj obrázkov: 

Informačný leták

Publikovala Mgr. Mária Izakovičová

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR