Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Vedecká cukráreň: Tohoročné leto bolo extrémne...Čo sa s tým naším Slnkom deje? 

 
 

Slnko, naša najbližšia hviezda, je centrálnym telesom slnečnej sústavy, ktoré svojou gravitáciou a elektromagnetickým žiare-ním v nej ovplyvňuje všetko dianie. Slnko je zdrojom svetla, tepla a energie, ktoré podmieňujú existenciu života na Zemi, a preto jeho poznaniu sa venuje veľká pozornosť. Zem od Slnka dostáva síce okolo 95 percent všetkej energie, ktorá na hranici zemskej atmosféry má hodnotu 1 366 W/m2 a vo viditeľnej oblasti žiarenia je relatívne stabilná. Na druhej strane na Slnku prebiehajú dynamické procesy, ktoré síce nemôžu okamžite meniť klímu na Zemi, ale spolu s časticami kozmického žiarenia zanechávajú svoje stopy v atmosfére Zeme.

Hosť Vedeckej cukrárne, ktorá po prázdninovej prestávke otvára svoje dvere, RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. predstaví vo svojej prednáške dňa 21. 9. 2010 o 9.00 hod. Slnko a prejavy jeho aktivity vo svetle najnovších poznatkov, ktoré nám priniesli prístroje na umelých družiciach Zeme a kozmických sondách alebo sme sa o nich dozvedeli pomocou moderných pozemských ďalekohľadov. Moderný výskum Slnka dovoľuje nielen sa pozrieť pod jeho viditeľný povrch – fotosféru, ale tiež zistiť, ako sa častice po eruptívnych procesoch na Slnku (erupcie, ejekcie koronálnej hmoty, eruptívne protuberancie) šíria k Zemi a čo najviac ovplyvňujú. Eruptívne procesy na Slnku majú svoju periodicitu, ktoré poznáme pod menom slnečná aktivita, ktorej základná perióda je 22 rokov (cyklus magnetickej aktivity), ale vo verejnosti sa skôr pozná ako 11-ročný cyklus slnečnej aktivity, definovaný podľa výskytu tmavých škvŕn na povrchu Slnka.

 RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. skončil vysokoškolské štúdium na UK v Bratislave (1970), titul RNDr. získal na Karlovej univerzite v Prahe (1975), CSc. (1978) a DrSc. (1994) v SAV. Je vedúcim vedeckým pracovníkom Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici, v rokoch 1995 – 2005 bol členom Predsedníctva SAV.

Venoval sa výskumu slnečnej koróny a protuberancií na koronálnej stanici na Lomnickom štíte; koróne aj počas úplných zatmení Slnka Mesiacom na rôznych miestach zemského povrchu, ktorú od roku 1973 pozoroval počas osemnástich expedícií za úplnými zatmeniami Slnka (Ekvádor/Galápagy, Francúzska Polynézia/Tatakoto, Chile, India – 2x, Indonézia, Juhoafrická republika, Marshallove ostrovy/Enewetak, Mexiko, Mongolsko – 2x, Niger – 2x, Ruská federácia (ZSSR) – 2x, Turecko, Venezuela, Zambia).

Je autorom 2 odborných kníh, spoluautorom 1 vedeckej knihy a práve mu vychádza kniha o zážitkoch z expedícií za zatmeniami Slnka.

Napísal množstvo populárno-vedeckých článkov a pre verejnosť predniesol okolo 1 100 prednášok. Vo svojej vedeckej práci sa zaoberá štruktúrou koróny, časovo-šírkovým rozdelením intenzít zelenej koróny a protuberancií, súvislosti medzi viacerými indexmi slnečnej aktivity (škvrny, RTG a EUV žiarenie) a magnetickým poľom na Slnku, ako aj vzťahom medzi kozmickým žiarením a slnečnou aktivitou. Je autorom alebo spoluautorom viac ako 220 vedeckých prác. Je držiteľom Pribinovho kríža II. triedy, Ceny SAV za vedeckú činnosť, ako aj Ceny SAV za popularizáciu vedy (2x). Je po ňom pomenovaný asteroid č. 26390.

Viac informácií o akcii nájdete v  informačnom letáku.

Organizátori akcie:

Mgr. Andrea Putalová
Národné centrum pre popularizáciu
vedy a techniky v spoločnosti
CVTI SR
Tel.: +421 2/69 253 128
Fax: +421 2/69 253 182
E-mail:
ncpvat@cvtisr.sk  
RNDr. Ján Šípoš, CSc.
Mladí vedci Slovenska, o. z.
Tel./Fax: 02/6428 7948
Mobil: 0907/314 352
E-mail:
koordinator@eucontest.sk  

     

ilustračný obrázok

   
Téma vedeckej debaty: Tohoročné leto bolo extrémne...
Čo sa s tým naším Slnkom deje?

Hosť: RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Dátum a čas konania:  21. septembra 2010 o 9.00 hod.

Cieľová skupina: študenti stredných škôl

Kapacita podujatia: 120 účastníkov

Miesto konania:
Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava, kongresová sála, 2. poschodie 

Vzhľadom na to, že kapacita konferenčnej sály je 120 účastníkov, z jednej školy je možné prijať maximálne 20 žiakov a 1 pedagóga ako pedagogický dozor.

Kapacita je naplnená!

Publikovala: Alena Oravcová

Zdroj obrázkov: M. Druckmuller, V. Rusin a ESA/NASA/SOHO/EIT; M. a P. Rapavý; : M. Minarovjech, V. Rušin

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR