Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Vedecká cukráreň: Teoretické a metodologické zázemie prognózovania vývoja spoločnosti 

 
Človek, ktorý pozerá do budúcna. 

Vidieť do budúcna bolo odvekou túžbou ľudstva. Na tom sa nič nezmenilo ani dnes. S vývinom civilizácie sa menili iba metódy, pomocou ktorých sa ľudstvo usilovalo predvídať deje budúce. Všetky skúsenosti človeka sú späté s minulosťou, kým všetky jeho rozhodnutia sa týkajú budúcnosti.

Ťažiskom, z ktorého pri svojom rozhodovaní vychádzame, je naša predstava o budúcnosti. Preto charakter a kvalita existujúcich predstáv spoločnosti o jej budúcnosti sú najdôležitejším kľúčom jej celkovej dynamiky.

Celosvetová ekonomická kríza podnietila diskusie o tom, či tvorba prognóz nie je nemožná a v konečnom dôsledku samoúčelná. Tieto pochybnosti sú dôsledkom skresleného chápania prognostiky širokou verejnosťou. Jej ambíciou nie je podať nemenný a absolútne presný obraz budúcnosti v perspektíve 10, 20 či viac rokov. Úlohou prognostiky v žiadnom prípade nie je „uhádnuť, čo sa stane v budúcnosti“, ale formulovať alternatívne scenáre budúcnosti a cesty, ktoré k nim vedú. Predvídať zmeny, zakomponovať ich do strategických rozhodnutí, to všetko znamená konkurenčnú výhodu. Keď budeme pripravení na možné zmeny, dokážeme na ne efektívnejšie reagovať a vyhnúť sa ich negatívnym dôsledkom. V tom spočíva hlavná úloha modernej prognostiky.

Na otázky z  prognostiky bude študentom stredných škôl v Bratislavskej vedeckej cukrárni dňa  15. februára 2011 o 9.00 hod. odpovedať Ing. Edita Nemcová, PhD., riaditeľka Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied.

Ing. Edita Nemcová, PhD., je absolventkou Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. Od roku 1990 pracuje v Prognostickom ústave Slovenskej akadémie vied, od roku 2008 vo funkcii riaditeľky ústavu.

V súčasnosti sa venuje problematike priemyselnej politiky, rozvoja priemyslu, inovácií a ich úlohe pri zvyšovaní konkurencieschopnosti regiónov.

Aktívne sa podieľa na riešení domácich a medzinárodných projektov, hlavne RP EÚ a projektov COST.

Pôsobí ako členka redakčnej rady Ekonomického časopisu a od roku 2010 je členkou Vedeckej rady Akademie für Raumforschung und Raumplanung v Hannoveri.

Je autorkou viacerých publikácií v domácich karentovaných časopisoch a kapitol v domácich i zahraničných monografiách.

Ing. Edita Nemcová PhD.

Viac informácií nájdete v informačnom letáku

Organizátori akcie:  

Mgr. Andrea Putalová
Národné centrum pre popularizáciu
vedy a techniky v spoločnosti
CVTI SR
Tel.: +421 2/69 253 128
Fax: +421 2/69 253 182
E-mail: ncpvat@cvtisr.sk  

RNDr. Ján Šípoš, CSc.
Mladí vedci Slovenska, o. z.
Tel./Fax: 02/6428 7948
Mobil: 0907/314 352
E-mail: koordinator@eucontest.sk  


 

ilustračný obrázok znázorňujúci smer  Téma vedeckej debaty:  Teoretické a metodologické zázemie prognózovania vývoja spoločnosti

Hosť: Ing. Edita Nemcová, PhD.

Dátum a čas konania:  15. februára 2011 o 9.00 hod.

Cieľová skupina: študenti stredných škôl
Kapacita podujatia: 120 účastníkov

Miesto konania: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava, konferenčná sála, 2. Poschodie

Vzhľadom na to, že kapacita konferenčnej sály je 120 účastníkov, z jednej školy je možné prijať maximálne 20 žiakov a 1 pedagóga ako pedagogický dozor.

Kapacita naplnená.

Publikovala: Mária Izakovičová

Zdroj obrázkov:
informačný leták

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR