Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Vedecká cukráreň: Načo sú nám symboly? Čomu sa venuje etnológia? 

 
symbol 

Každá skupina ľudí – napríklad členovia športového klubu, politickej strany, alebo priaznivci alternatívneho spôsobu života – môže a spravidla sa aj usiluje vytvoriť si symboly, ktoré skupinu spájajú. I národ ako istý druh spoločenstva ľudí sa vyznačuje tvorením symbolov na rôznych úrovniach. Historické postavy, významné miesta, či významné udalosti sa môžu stať symbolmi, pevne ukotvenými v pamäti príslušníkov národa. Čo sa však stane, ak si rovnaký symbol vyberú viaceré národy? Dokážu rôzne národy zdieľať napríklad rovnaké pamätné miesto? Alebo sa z toho miesta vzájomne vytláčajú a chcú ho „obsadiť” iba pre seba? Tieto a podobné otázky, si kladie etnológia vo svojich výskumoch. Na stretnutí sa účastníci dozvedia o aktuálnych témach výskumu v etnológii. Zároveň na príklade hradu Devín sa konkrétne ukáže, ako sa historická pamiatka môže stať národným symbolom nielen pre jeden národ (Slováci), ale aj pre iné národy (Nemci, Maďari). História pamätného miesta Devín dobre ukazuje, akú veľkú silu môže nadobudnúť symbol, ktorý dokáže vyvolať v ľuďoch silné emócie a pohnúť ich aj k významným akciám.

O tejto vždy aktuálnej téme bude hovoriť so žiakmi a študentmi v decembrovej Bratislavskej vedeckej cukrárne PhDr. Kiliánová, Gabriela, CSc., riaditeľka  Ústavu etnológie SAV. Podujatie sa uskutoční 21. decembra 2011 o 9.00 hod. v budove Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave.

PhDr. Kiliánová, Gabriela, CSc. rodená Námerová (16.4.1951) absolvovala odbor etnológia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1974), kde získala titul PhDr. (1977) a CSc. (1990). V rokoch 1974 1982 pôsobila na Katedre etnológie a kultúrnej antropológie FF UK, následne prešla do Ústavu etnológie SAV, kde od roku 2000 zastáva funkciu riaditeľky. Zaoberá sa ústnou tradíciou, výskumom kolektívnej identity, pamäte a rituálu.

Gabriela Kiliánová je nositeľkou medzinárodnej Herderovej ceny (2006). Prednášala na UK v Bratislave, na univerzitách vo Viedni a Regensburgu. Podieľala sa na riešení siedmych medzinárodných projektov.

 Kiliánová Gabriela

Viac informácií nájdete v informačnom letáku

Organizátori akcie:

Mgr. Andrea Putalová
Národné centrum pre popularizáciu
vedy a techniky v spoločnosti
CVTI SR
Tel.: +421 2/69 253 128
Fax: +421 2/69 253 182
E-mail: ncpvat@cvtisr.sk  

RNDr. Ján Šípoš, CSc.
Mladí vedci Slovenska, o. z.
Tel./Fax: 02/6428 7948
Mobil: 0907/314 352
E-mail:
koordinator@eucontest

 

 štátny znak Slovenska          

Téma vedeckej debaty: Načo sú nám symboly? Čomu sa venuje etnológia

Hosť:PhDr. Kiliánová Gabriela, CSc.

Dátum a čas konania: 21. decembra 2011 o 9.00 hod.
Cieľová skupina: študenti stredných škôl
Kapacita podujatia: 120 účastníkov

Miesto konania: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava

 

 

Zdroj obrázkov: Informačný leták

Prihláška na podujatie


Publikovala Mgr. Mária Izakovičová

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR