Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Vedecká cukráreň: Aké je postavenie imunológie v modernej medicíne? 

 
imunita 

Ak by sme sa spýtali bežného človeka, čo je imunológia, väčšina by určite odpovedala, že je to veda, ktorá sa zaoberá štúdiom mechanizmov, ktorými sa naše telo bráni proti rôznym druhom mikroorganizmov, ako sú napr. baktérie, vírusy atď.

Je to iste pravda, ale moderná imunológia ďaleko prekračuje tento rámec, dnes hovoríme, že je to veda, ktorá študuje imunitný systém, t. j. jeho orgány, bunky, rôzne molekuly a iné, študuje jeho biologický zmysel a pod. Málokto však vie, že našu biologickú jedinečnosť, zabezpečuje práve imunitný systém, že za donosenie plodu v tele matky zodpovedá imunitný systém.

Imunológia však nie je len teoretický odbor, výrazne zasahuje do klinickej medicíny a výrazne prispieva k jej modernizácii. Zoberme si napr. transplantácie, dnes ich každý považuje za samozrejmé, ale pred polstoročím, kým sa neobjasnili imunologické zákonitosti a neboli lieky potláčajúce imunitné reakcie, to tak nebolo. Liečba mnohých chorôb sa vďaka imunológii výrazne zmenila, napr. liečba monoklonovými protilátkami či imunohormónmi (cytokínmi) výrazne zlepšuje osud pacienta.

Imunológia sa však stala viac „populárna“ kvôli modernej pliage ľudstva – AIDS, kde špecifické vírusy (HIV) doslova likvidujú niektoré zložky imunitného systému v takom rozsahu, že postihnutý jedinec napokon zomiera. Žiaľ, imunitné mechanizmy niekedy pôsobia aj proti svojmu nositeľovi. Výsledkom sú rôzne alergické a autoimunitné choroby. Napokon, imunológia sa spolupodieľala na azda najväčšom úspechu medicíny v minulom storočí – vďaka očkovaniu zmizli z povrchu Zeme pravé kiahne a o chvíľu ich bude nasledovať aj detská obrna. Vcelku možno konštatovať, že prakticky niet medicínskeho vedného odboru, ktorý by imunológia v súčasnosti neovplyvňovala.

Na otázku aké je postavenie imunológie v modernej medicíne bude študentom stredných škôl v Bratislavskej vedeckej cukrárni dňa 19. 10. 2010 o 9.00 hod odpovedať prof. MUDr. Milan Buc, DrSc., prednosta Imunologického ústavu LF UK v Bratislave.

 Milan Buc Milan Buc (1944) ukončil štúdium medicíny na Lekárskej fakulte UK v Bratislave v r. 1968. Po ročnej práci na detskom oddelení NsP v Krupine sa vrátil na svoju alma mater, na vtedajšiu Katedru mikrobiológie a imunológie, z ktorej neskôr vznikol aj súčasný Imunologický ústav.

Od jeho začiatku (1969) sa venuje pedagogickej, vedeckej a odbornej činnosti. Počas tejto doby postupne prechádzal „klasickým“ vývojom vysokoškolského učiteľa a vedeckého pracovníka. Získal tituly CSc., DrSc., a hodnosti docent a univerzitný profesor. K jeho profesionálnemu vývoju prispelo nielen tvorivé prostredie materského pracoviska, ale aj viaceré dlhšie či kratšie študijné pobyty v zahraničí.

Najvýraznejší prínos k jeho vedeckej orientácii mal pobyt na pracovisku nositeľa Nobelovej ceny prof. J. Dausseta v Paríži. Tu získal profesionálne zručnosti a vedomosti, ktoré mu umožnili položiť základy transplantačnej imunológie a imunogenetiky, a tak sa podieľať na spustení transplantačného programu na Slovensku. Tejto oblasti sa venuje dodnes, i keď sa jeho spektrum záujmov zákonite rozšírilo tým, že začal vychovávať ďalšie vedecké generácie a stal sa prednostom Imunologického ústavu.

Ako pedagóg prispel k presadeniu imunológie ako samostatného výučbového odboru napísaním vyše desiatky učebníc. Je členom grantových agentúr doma i v zahraničí, dlhoročným podpredsedom Slovenskej imunologickej spoločnosti, Vedeckej rady LF UK a má aj ďalšie funkcie.

Viac informácií o akcii nájdete v  informačnom letáku.

Organizátori akcie:

Mgr. Andrea Putalová
Národné centrum pre popularizáciu
vedy a techniky v spoločnosti
CVTI SR
Tel.: +421 2/69 253 128
Fax: +421 2/69 253 182
E-mail:
ncpvat@cvtisr.sk  
RNDr. Ján Šípoš, CSc.
Mladí vedci Slovenska, o. z.
Tel./Fax: 02/6428 7948
Mobil: 0907/314 352
E-mail:
koordinator@eucontest.sk  

     

ilustračný obrázok

   
Téma vedeckej debaty: Aké je postavenie imunológie v modernej medicíne? 

Hosť: prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.

Dátum a čas konania:  19. októbra 2010 o 9.00 hod.

Cieľová skupina: študenti stredných škôl

Kapacita podujatia: 120 účastníkov

Miesto konania:
Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava, kongresová sála, 2. poschodie 

Vzhľadom na to, že kapacita konferenčnej sály je 120 účastníkov, z jednej školy je možné prijať maximálne 20 žiakov a 1 pedagóga ako pedagogický dozor.

Kapacita je naplnená!

Publikovala: Alena Oravcová


Zdroj obrázkov: Milan Buc, www.awmonteiro.blogspot.com

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR