Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Veda v CENTRE – Nitra: Od umelej inseminácie k bunkovej terapii 

 
 
 Pozvánka do Vedeckej kaviarne v Nitre

 Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
v spolupráci s
Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti CVTI SR

organizujú ďalšie stretnutie s osobnosťami vedy a techniky pri káve v rámci cyklu
Veda v CENTRE v Nitre.

Jozef Laurinčík

Hosť: prof. Dr. MVDr. Jozef Laurinčík, DrSc.

Téma: Od umelej inseminácie k bunkovej terapii

Kedy: 20. 5. 2010 (štvrtok) o 17.00 hod.

Kde: Divadelná kaviareň Tatra v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre, Ul. 7. pešieho pluku 1

 

Prof. Dr. MVDr. Jozef Laurinčík, DrSc., univerzitný profesor na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre, Katedra zoológie a antropológie, ktorého vedecká orientácia je zameraná na biotechnológie, embryotechnológie a aktiváciu genómu.

Prof. Dr. MVDr. Jozef Laurinčík, DrSc. ukončil štúdium (1979 – 1985) na Univerzite veterinárneho lekárstva v Košiciach s titulom MVDr. Na pôde Slovenskej akadémie vied získal v roku 1989 titul PhD. Zúčastnil sa viacerých domácich a zahraničných pracovno-študijných pobytov, napr.: 1995 Veterinárska univerzita Hannover, SRN, titul Dr.; 1996 Univerzita veterinárneho lekárstva Košice, titul docent; 1997 Slovenská akadémia vied, titul DrSc; rok 2001 UKF Nitra, titul profesor.

Svoju pracovnú dráhu začal na domovskej Univerzite veterinárneho lekárstva v Košiciach na Katedre anatómie a fyziológie ako pomocná vedecká sila (1980 –  1984), v rokoch 1985 – 1998 pracoval vo Výskumnom ústave živočíšnej výroby v Nitre (1986 –  1988 doktorand; 1988 – 1989 vedecký pracovník; 1989 – 1993 samostatný vedecký pracovník; 1993 – 1997 zástupca riaditeľa Ústavu genetiky a experimentálnej biológie; od 1997 vedúci vedecký pracovník). V súčasnosti pôsobí ako univerzitný profesor na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre na Katedre zoológie a antropológie.

Prof. Dr. MVDr. Jozef Laurinčík, DrSc. spolupracuje aj so zahraničím, od 1991 s Kráľovskou vysokou školou veterinárskou a poľnohospodárskou v Dánsku, s Ústavom chovu hospodárskych zvierat (FAL) Mariensee v Nemecku, s Veterinárskou univerzitou vo Viedni a s University of Columbia v USA.

Je tiež riešiteľom a koordinátorom viac ako 30-tich medzinárodných projektov, autorom 5-tich monografií vydaných v zahraničí, viac ako 80-tich pôvodných vedeckých publikácií v zahraničných karentovaných časopisoch. Jozef Laurinčík je držiteľom viacerých odborných ocenení.

Publikovala Janka Némethyová

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR