Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Veda v CENTRE – Letný špeciál: Zachránia elektromobily svet? 

 
 

 Veda v CENTRE - Andrea Fedorková

 

RNDr. Andrea Fedorková, PhD.

 RNDr. Andrea Fedorková, PhD.

Katedra analytickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave

 

RNDr. Andrea Fedorková, PhD., sa narodila 20. júna 1984 v Humennom. V rokoch 1998 – 2002 absolvovala Strednú priemyselnú školu chemickú a potravinársku v Humennom. V rokoch 2002 – 2006 študovala na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, na Katedre fyzikálnej a analytickej chémie. 

V rokoch 2006 – 2010 absolvovala doktorandské štúdium na Katedre analytickej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerziy Komenského v Bratislave. 

 RNDr. Andrea Fedorková, PhD., bola absolútnou víťazkou národnej súťaže mladých talentovaných ľudí Junior Chamber International – Slovakia v ročníku 2009/2010 pod názvom Študentská osobnosť Slovenska pod záštitou prezidenta republiky Ivana Gašparoviča, s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou SAV.

Aktívne sa zúčastnila 8 medzinárodných vedeckých konferencií, na 6-tich vystúpila s prednáškou. Prezentované výsledky sa stretli so záujmom a vyvolali možnosti jej ďalšieho štúdia a spolupráce v danej oblasti s poprednými pracoviskami vo svete.

RNDr. Andrea Fedorková, PhD., bude hosťom Vedy v CENTRE – Letný špeciál dňa 21. júla 2011 o 17.00 hod. v Centre vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A v Bratislave. Vo svojej prednáške na tému Zachránia elektromobily svet? sa zameria na konkrétny výskum Li-iónových batérií, priebeh základného výskumu a testovanie nových materiálov používaných v baterkách. Vysvetlí metódy výskumu, ktorými vedia nové materiály charakterizovať. Bude hovoriť o použití výsledkov základného výskumu v praxi a priblíži budúcnosť výroby a uskladňovania elektrickej energie, efektivitu využitia elektromobilov a hybridných automobilov.

 Rozhovor s RNDr. Andreou Fedorkovou, PhD. pre Vedecký kaleidoskop

 Životopis

(MB)

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR