Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Veda v CENTRE: Útok Alzheimerovej choroby na našu pamäť 

 
 

 Veda v Centre_300910

            prof. MVDr. Michal Novák, DrSc., Dr.h.c.

MVDr. Michal Novák, DrSc., Dr.h.c.,
riaditeľ Neuroimunologického ústavu SAV 

Profesor Michal Novák – neurovedec, vyštudoval molekulovú imunológiu na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach. Postupne pracoval v Helmintologickom a Virologickom ústave SAV.

V rokoch 1985 až 1994 bol na dlhodobých pobytoch v Laboratóriu molekulárnej biológie Centra medicínskeho výskumu a na univerzite v Cambridgei vo Veľkej Británii.

Po návrate založil Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave, ktorý odvtedy vedie. V roku 1994 založil Nadáciu Memory, je predsedom jej správnej rady. Je tiež zakladateľom a predsedom Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti.

Značný ohlas je na objavné poznatky prof. Michala Nováka vo vedeckom svete. Citujú sa v takmer 2 000 zahraničných publikáciách. Medzi najvýznamnejšie patrí spoluautorstvo na objave tau proteínu ako príčinného pôvodcu Alzheimerovej choroby. Je členom medzinárodných vedeckých spoločností a redakčných rád prestížnych vedeckých časopisov. Má rozsiahlu publikačnú činnosť. Slovensko aj vďaka nemu patrí medzi európske mocnosti vo výskume Alzheimerovej choroby. Je nositeľom viacerých prestížnych ocenení: Národná cena SR za medicínu 1985; Ceny SAV 1994 za objav novej patologickej formy tau proteínu pri Alzheimerovej chorobe; 1996 – 2000 Medzinárodný člen Howard Hughes Medical Institute, USA, Maryland; 1998 – Cena Ľudovíta Holubyho za vedy o živej prírode 2007 – Zlatá medaila SAV; 2008 – Doctor Honoris Causa – Univerzita veterinárskeho lekárstva, Košice a ďalších.

Prof. MVDr. Michal Novák, DrSc., Dr.h.c., bude hosťom 22. stretnutia verejnosti s osobnosťou vedy a techniky pri káve pod názvom Veda v CENTRE, ktoré organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti – CVTI SR dňa 30. 9. 2010 (vo štvrtok) o 17. hod. v Centre vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A v Bratislave. Téma: Útok Alzheimerovej choroby na našu pamäť. Bude hovoriť o príčinách Alzheimerovej choroby, o možnostiach boja proti nej, ako aj o rizikových faktoroch podieľajúcich sa na jej vzniku.

Alzheimerova choroba sa stáva celosvetovým problémom. Ako je na tom Slovensko?

Prof. Milan Novák: "Pôrodnosť klesá a Európa starne. Štatistiky hovoria, že do roku 2050 rapídne stúpne počet obyvateľov starších ako 65 rokov a, naopak, počet mladších klesne. Spolu s vysokým vekom stúpne aj počet chorých na Alzheimerovu chorobu. V súčasnosti je na svete 24 miliónov chorých a každý rok pribudne 4,6 milióna nových. Počet ľudí postihnutých touto chorobou sa každých dvadsať rokov zdvojnásobí a napríklad v Číne a Indii, kde je obrovský nárast dĺžky života, bude toto zvýšenie o tristo percent. Odhadujeme, že na Slovensku máme okolo 60-tisíc pacientov, v roku 2040 ich bude dvakrát toľko. Dnes ekonomicky najvýhodnejšia komplexná denná starostlivosť, ktorú poskytuje Centrum Memory, stojí okolo 25 až 30 eur na deň. Podobných centier by sme mali mať viac – ľudia, ktorí majú v rodine chorého na Alzheimerovu chorobu, vedia, o čom hovorím. Starostlivosť je veľmi náročná a často opatrovatelia zomrú z preťaženosti skôr ako samotní chorí. Denné centrá im však umožnia ísť do zamestnania, pretože pacienti majú v nich kompletnú starostlivosť. Sú tam pedagógovia vyškolení na Alzheimerovu chorobu a komunikáciu s pacientom. Keď malo Francúzsko predsedníctvo v EÚ, vyhlásil prezident Sarkozy, že boj proti Alzheimerovej chorobe by mal byť záležitosťou každého Európana. Stal som sa oficiálnym reprezentantom Slovenskej republiky v tejto iniciatíve a hľadáme, ako proti tomuto ochoreniu bojovať. Už dnes stojí EÚ starostlivosť o chorých 55 miliárd eur ročne. To nijaký zdravotný ani sociálny systém dlho neutiahne. Preto musíme čím skôr nájsť liek." (Z rozhovoru pre časopis Život, č. 6/2010)

 

Fotozdroj: "Srdce bez hraníc" pre prof. Michala Nováka

Výber súvisiacich článkov a zdroje:

Novák: Alzheimer kradne pamäť, nie dušu (Pravda, 3. 11. 2007)

Liek REMBER aj s účasťou SAV (Aktuality SAV, 23. 9. 2008)

V GEN.sk neuroimunológ prof. Michal Novák (Aktuality SAV, 6. 2. 2009)

Zákerné klbká: Alzheimerova choroba nebolí (Život, č. 6/2010)

(MB)

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR