Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Veda v CENTRE: Tropické choroby a bioterapeutické metódy v praxi 

 
Veda v CENTRE 27-09-2012_plagát 

Hostia vedeckej kaviarne Veda v CENTRE 27. 9. 2012 o 17.00 hod.:    

                                   prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., Dr.h.c.

              prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., Dr.h.c., 
rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

                                    RNDr. Milan Kozánek, CSc.

                                 RNDr. Milan Kozánek, CSc., 
   riaditeľ Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave

 

Z obsahu témy: Tropické choroby a bioterapeutické metódy v praxi

Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., Dr.h.c., v rámci projektu slovenskej Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave vybudoval  kliniku sv. Rafaela v Nairobi, hlavnom meste africkej Kene. Klinika poskytuje zdravotnú starostlivosť pre chudobných z miestnej komunity. Bola vybudovaná s finančnou podporou Slovak Aidu. Podobne Ústav zoológie SAV v Bratislave a Scientica, s.r.o., získali finančné zdroje z grantov Slovak Aidu na Zavedenie terapie sterilnými larvami do klinickej praxe zariadení humánnej a veterinárnej medicíny v Kenskej republike. Na dosiahnutie tohto cieľa bolo vybudované v priestoroch Kenya Agriculture Research Institute – Trypanosomiasis Research Center (KARI-TRC), Nairobi, Kenya, zariadenie pre produkciu sterilných lariev, ktoré bude zásobovať klinické pracoviská využívajúce túto metódu. Boli zaškolení pracovníci, ktorí majú na starosti vedenie pracoviska a klinickú aplikáciu sterilných lariev. Realizoval sa aj projekt na Vybudovanie chovného zariadenia na produkciu sterilných samcov tse-tse múch pre ich eradikáciu na postihnutých územiach Kene. Muchy tse-tse predstavujú jeden z kľúčových limitov rozvoja vidieka v rovníkovej Afrike. Tse-tse muchy sú prenášače smrteľných ochorení ako človeka (spavá choroba) tak i dobytka (nagana). Spoločným cieľom týchto projektov je pomoc a zlepšenie zdravotnej starostlivosti v Kenskej republike.

Veda v CENTRE, ktorej organizátorom je Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR, sa uskutoční dňa 27. septembra 2012 od 17.00 hod. v CVTI SR, konferenčná sála, 2. posch., Lamačská cesta 8/A v Bratislave na Patrónke. Vstup voľný!       

Fotozdroje:

http://www.ehealth.sk/sz/

http://www.sav.sk/

(MB)

Ospravedlňujeme sa, ale prof. Vladimír Krčméry nebude môcť odprednášať svoju prednášku. V avizovanej téme ho zastúpi prof. MUDr. Juraj Benca, PhD.,  ktorý je prorektorom súkromnej  Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave pre koordináciu humanitárnych projektov.

 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR