Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Veda v CENTRE: Mliečne výrobky. Prečo sú zdravé a niektoré aj zdravšie? 

 
 

 

Plagát Veda v Centre 290911

 prof. RNDr. Libor Ebringer, DrSc. 

prof. RNDr. Libor Ebringer, DrSc., profesor emeritus

uznávaný slovenský mikrobiológ, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Libor Ebringer sa narodil roku 1931 v Bratislave. Po ukončení gymnázia absolvoval Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor biológia (mikrobiológia). Od roku 1956 pracoval na tejto fakulte ako učiteľ rôznych kvalifikačných stupňov. Od roku 2005 je emeritným profesorom Univerzity Komenského.

V r. 1963 – 1964 stážoval na Lekárskej fakulte v Sao Paulo, kde skúmal účinky nového antibiotika proti Trypanosoma cruzi, pôvodcovi ešte stále neliečiteľnej tzv. Chagasovej choroby. Z prvého študijného pobytu v zahraničí napísal populárno-vedecký cestopis „Brazília – zem neznáma?“ (SAV, 1967).

 Na základe výzvy z Walter Reed Army Institute for Medical Research vo Washingtone napísal monografiu „The Effects of Drugs on Chloroplasts“ (Springer – Verlag, 1978). Okrem ďalšej monografie „Cell Origin and Evolution“ (SAV, 1994, spoluautorstvo s J. Krajčovičom) je spoluautorom niekoľkých menších monografií a nosných článkov s evolučnou problematikou vydaných v zahraničí.  Doteraz uverejnil vyše 200 článkov v odborných väčšinou karentovaných časopisoch, ktoré boli citované prevažne v zahraničí asi 650 krát (vrátane asi 40 citácií v monografiách).

Vykonával rôzne akademické a iné funkcie. Bol členom vedeckých rád Univerzity Komenského, Prírodovedeckej a Lekárskej fakulty UK, členom vedeckej rady Ostravskej Univerzity, v prvých demokratických voľbách bol zvolený za člena Predsedníctva SAV (1990 – 1992), dlhodobo vykonával funkciu podpredsedu (1983 – 1992) a predsedu (1992 – 1998) Československej mikrobiologickej spoločnosti, bol zástupcom tejto spoločnosti vo Federácii Európskych Mikrobiologických Spoločností  (1992 – 1998) atď. Bol organizátorom a spoluorganizátorom viacerých vedeckých konferencií a Svetového mikrobiologického kongresu v Prahe r. 1994. Bol aj členom správnej rady prezidentskej nadácie Havel – Kováč, ktorej hlavnou náplňou bolo v období po rozdelení ČSFR umožniť štúdium slovenských študentov v ČR a vice versa. Viac informácií obsahuje jeho životopis.

Profesor Libor Ebringer bude hosťom Vedy v Centre dňa 29. septembra 2011 o 17.00 hod. v Centre vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A. Vystúpi s prednáškou na tému Mliečne výrobky. Prečo sú zdravé a niektoré aj zdravšie? 

K téme o. i. uviedol, že mlieko patrí medzi najvýživnejšie potraviny. Mlieko všetkých cicavcov z hľadiska obsahu výživných zložiek je podobné, avšak existujú určité špecifické rozdiely medzi jednotlivými druhmi (kravské, ovčie a kozie). Oproti kravskému mlieku je ovčie mlieko bohatšie na zložky významné z hľadiska výživy, ako aj z hľadiska ochrany pred prenosnými a neprenosnými chorobami. Mliečnym mikroorganizmom vďačíme za pretvorenie mlieka na kyslomliečne výrobky (jogurt) a syry (bryndza). Bryndza ako živý ovčí syr okrem toho, že je výdatným zdrojom kvalitných bielkovín, vitamínov a minerálov, obsahuje množstvo  prospešných mliečnych baktérií a kvasiniek, ktorých počty výrazne prevyšujú počty probiotických mliečnych baktérií v jogurtoch.

(mb)

Fotozdroj: www.fns.uniba.sk/Ebringer.jpg

Životopis prof. L. Ebringera

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR