Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Veda v CENTRE – Nitra: Potrebujeme dnes šľachtiť hospodárske zvieratá? Matematické modely a genetika v službách šľachtenia. 

 
 

 plagát

 Mgr. Dana Peškovičová, PhD.
Mgr. Dana Peškovičová, PhD.

Mgr. Dana Peškovičová, PhD. v roku 1991 vyštudovala odbor pravdepodobnosť a matematická štatistika na Fakulte matematiky a fyziky UK v Bratislave. Od roku 1991 pracuje v Centre výskumu živočíšnej výroby Nitra (predtým Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra), kde sa od začiatku venovala aplikácii matematickej štatistiky a špeciálne lineárnym modelom so zmiešanými efektmi vo výskume v oblasti biológie, chovu a šľachtenia hospodárskych zvierat. Absolvovala niekoľko zahraničných študijných pobytov, kurzov a workshopov venovaných matematickým modelom a nástrojom na genetické hodnotenie a odhad tzv. plemenných hodnôt hospodárskych zvierat. V roku 2000 obhájila doktorandskú dizertačnú prácu v odbore genetika zameranú na využitie viacznakových lineárnych modelov tzv. animal modelov a metódy BLUP v genetickom hodnotení hospodárskych zvierat. Výsledkom dizertačnej práce bol národný systém genetického hodnotenia ošípaných v SR.  


V CVŽV Nitra na Ústave šľachtenia a kvality produktov vybudovala tím, ktorý sa venuje genetickému hodnoteniu hospodárskych zvierat a modelovaniu produkčných systémov v chove hospodárskych zvierat z pohľadu ich ekonomickej efektívnosti. Koordinovala niekoľko významných národných i medzinárodných projektov, pod jej vedením sa na CVŽV buduje Centrum excelentnosti výskumu genetických živočíšnych zdrojov. Je autorkou a spoluautorkou viac ako 40 karentovaných vedeckých prác. Od roku 2010 je riaditeľkou Centra výskumu živočíšnej výroby Nitra. Okrem výskumnej činnosti je prezidentkou medzinárodného filmového festivalu Agrofilm, ktorý organizuje CVŽV Nitra.

Názov prednášky
Potrebujeme dnes šľachtiť hospodárske zvieratá? Matematické modely a genetika v službách šľachtenia.

Obsah prednášky
Moderné šľachtenie hospodárskych zvierat je založené na využití veľkého množstva údajov, ktoré zaznamenávame počas chovu generácií zvierat v databázach. Aby sme údaje vedeli správne využiť, potrebujeme sofistikované matematické nástroje na ich spracovanie a vyhodnotenie. Prednáška bude venovaná nástrojom, ktoré sa využívajú v populačnej genetike a šľachtení, najmä matematickým nástrojom a modelom využívaným selekcii hospodárskych zvierat. V prednáške populárnou formou vysvetlíme, ako sa matematické modely používajú pri zlepšovaní vlastností hospodárskych zvierat, resp. eliminácii nežiaducich vlastností a zachovaní genetickej variability. Budeme sa venovať tomu, ktoré vlastnosti sú významné z pohľadu farmára i z pohľadu konzumenta, ak chceme mať na stole kvalitné potraviny živočíšneho pôvodu a aké zložité je ovplyvňovať tieto vlastnosti želaným smerom.

Kedy: 19. 9. 2013 v Divadelnej kaviarni Tatra v Nitre

Plagát

(JN)

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR