Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

VEDA V CENTRE: Ohrozuje nás Slnko? 

 
Plagát Veda v CENTRE, s RNDr. Vojtechom Rušinom, DrSc., astronómom 

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc., astronóm

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.,
astronóm, vedecký pracovník Astronomického ústavu SAV

Vojtech Rušin sa narodil 7. januára 1942 v Spišských Hanušovciach. Strednú školu absolvoval v Kežmarku. V septembri 1959 začal pracovať ako technik a po skončení štúdia astronómie ako vedecký pracovník v Astronomickom ústave SAV na Skalnatom Plese, kde pracuje doteraz. Vo svojej práci sa zameriava na výskum prejavov slnečnej aktivity, menovite v koróne a protuberanciách, jej časovo-šírkovému rozloženiu v priebehu cyklu slnečnej aktivity. Pripravil a viedol 15 vedeckých expedícií za úplnými zatmeniami Slnka na rôznych miestach zemského povrchu, napríklad v Indii, Rusku, Mexiku, Chile, v Tichom oceáne. Doteraz jediné vo svete bolo jeho pozorovanie zvyškov kométy Kreutzovej skupiny v slnečnej koróne v roku 1979. Výsledky svojich pozorovaní publikoval vo viac ako 200 vedeckých prácach, predniesol viac ako 1100 prednášok doma i v zahraničí. V r. 2002 bola po ňom pomenovaná planétka Rušin. Ako členovi kolektívu Astronomického ústavu SAV mu bola v roku 2005 udelená Cena SAV za vedecko-popularizačnú činnosť. Vo Vydavateľstve VEDA vydal v roku 2006 knihu Slnko - naša najbližšia hviezda a v roku 2009 knihu Astronóm Milan Rastislav Štefánik.

V Medzinárodnom roku astronómie 2009 mu prezident SR udelil štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti vedy, najmä výskum slnečnej koróny a protuberancií.

V júli 2009 bol členom česko-nemecko-slovenskej expedície za zatmením Slnka na Marshallových ostrovoch v Tichom oceáne. Táto expedícia získala dňa 22. 7. 2009 pozoruhodný snímok.

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. bude mať v rámci popularizácie vedy a techniky dňa 24. septembra 2009 o 17. hod. prednášku v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) na tému Ohrozuje nás Slnko? Pôjde o ďalšie stretnutie verejnosti s osobnosťou vedy a techniky pri káve, ktoré už tradične organizuje odbor CVTI SR Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti v rámci cyklu Veda v CENTRE.

Obsah svojej vedecko-populárnej prednášky priblížil RNDr. Vojtech Rušin, DrSc., nasledovne: „Slnko je najbližšia hviezda, centrálne teleso Slnečnej sústavy, ktoré svojou gravitáciou a elektromagnetickým žiarením v nej ovplyvňuje všetko dianie. Slnko je zdrojom tepla, svetla a energie, ktoré umožňujú existenciu života na Zemi. Veď až 95 percent energie, ktorú používame, je slnečná energia akumulovaná na Zemi nielen v danom okamihu, ale aj po dobu existencie Slnka a Zeme, ktorá sa blíži k hodnote 4,67 miliardy rokov. Je preto celkom logické, že Slnko nás musí mimoriadne zaujímať, a to nielen z hľadiska jeho výskumu ako hviezdy alebo ako plazmového telesa, ale aj z hľadiska pôsobenia Slnka na Zem, ktorého výskum sa robí v programe „Kozmické počasie”. 

Slnko, okrem viditeľného svetla, ktoré bežne pozorujeme svojim zrakom a ktoré je hlavným nositeľom slnečnej energie na Zem (asi 99 percent), v priebehu cyklu slnečnej aktivity so strednou periódou 11 rokov, je aj zdrojom častíc slnečného vetra, ktoré obtekajú našu Zem rýchlosťou v priemere okolo 500 km za sekundu. Ich hustota je síce malá, asi 10 častíc v centimetri kubickom, ale svoju stopu v iónofére zanechávajú. Naviac, vyťahujú so sebou siločiary magnetických polí zo Slnka, ktoré tak prichádza do styku s magnetickým poľom Zeme a vo vzdialenosti asi 120 UA, „zrieďujú” nebezpečné kozmické žiarenie. Popri slnečnom vetre zo Slnka unikajú oblaky plazmy, známe pod menom ejekcia koronálnej hmoty, ako aj vysokoenergetické častice, ktoré vznikajú pri erupciách. Oba prejavy sa považujú za najenergetickejšie prejavy slnečnej aktivity, ktorú spôsobujú magnetické polia Slnka: globálne aj lokálne. Kým energia nesená bielym svetlom sa v priebehu cyklu slnečnej aktivity mení len asi o 0,1 percenta, röntgenové a extrémne ultrafialové žiarenie sa mení o viac ako 200 percent. A práve tieto zmeny, spolu s vysokoenergetickými časticami a magnetickým poľom Slnka spôsobujú na Zemi poruchy. V prednáške si obrazovou formou priblížime Slnko, zdroj jeho energie, prejavy jeho aktivity a ich vplyv na Zem.”

Spracovala: Marta Bartošovičová

Fotozdroj: Martinus.sk

Zdroje:

Vyznamenania a ocenenia slov. astronómov

Lovci slnečných zatmení zo SAV už doma

Super koróna ako výsledok úplného zatmenia 2009  

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR