Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Veda v CENTRE: Experimenty na urýchľovači LHC v CERN 

 
Veda v CENTRE - pozvánka 

                  prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc.

               prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc.
viceprezident Rady Európskej organizácie pre jadrový výskum – CERN

Profesor Branislav Sitár (63) pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Je vedúcim oddelenia subjadrovej fyziky na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky. Ako experimentálny fyzik a špecialista na detektory častíc je vedúcim bratislavskej skupiny fyzikov na experimente ALICE. Od roku 1993 je splnomocnencom vlády SR pre spoluprácu s CERN.

Európska organizácia pre jadrový výskum CERN v Ženeve predstavuje svetovú špičku v oblasti výskumu najjemnejšej štruktúry hmoty. Skúmanie najmenších čiastočiek hmoty si vyžaduje obrovské investície do mamutích zariadení – urýchľovačov častíc na veľmi vysoké energie a komplikovaných obrovských detekčných zariadení, ktoré presahujú možnosti i veľkých vyspelých krajín. Toto predurčilo CERN stať sa vzorom veľmi efektívnej medzinárodnej spolupráce.

O CERN a jeho unikátny program LHC (Large Hadron Collider) je enormný záujem na celom svete. Na projekte LHC sa významnou mierou zúčastňujú aj krajiny, ktoré nie sú členmi CERN. Slovenskí fyzici participujú na dvoch experimentoch, pripravovaných pre komplex LHC. Je to experiment ATLAS, zameraný na štúdium protón – protónových interakcií, a experiment ALICE, zameraný na zrážky jadier s jadrami.

Prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc., bude hosťom Vedy v CENTRE dňa 25. 2. 2010 o 17. hod. v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Vystúpi s témou Experimenty na urýchľovači LHC v CERN. Pôjde o ďalšie stretnutie verejnosti s osobnosťou vedy a techniky pri káve, ktoré tradične organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti CVTI SR.  

Spracovala: Marta Bartošovičová

Fotozdroj: eTRENDsk

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR