Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

VEDA V CENTRE (v Nitre): Transgénne rastliny – rastliny budúcnosti 

 
Plagát_Veda v CENTRE_Nitra  

Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti CVTI SR organizujú aj v tomto roku stretnutia s osobnosťami vedy a techniky pri káve v rámci cyklu Veda v CENTRE v Nitre.

Jana Libantová

Téma: Transgénne rastliny – rastliny budúcnosti

Hosť: Ing. Jana Libantová, PhD., Ústav genetiky a biotechnológie rastlín SAV

Kedy: 21. 1. 2010 o 17.00 hod. 

Kde: Divadelná kaviareň Tatra v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre, Ul. 7. pešieho pluku 1

 

Ing. Jana Libantová, CSc., vyštudovala na Chemicko-technologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, odbor Kvasná chémia a bioinžinierstvo. Doktorandské štúdium absolvovala na Slovenskej akadémii vied v odbore molekulárna biológia v rokoch 1991 – 1998, v rámci ktorého sa venovala téme Expresie génu β-1,3-glukanázy z Nicotiana plumbaginifolia v transgénnych rastlinách tabaku a zemiaka. V súčasnosti pracuje v Nitre v Ústave genetiky a biotechnológií rastlín Slovenskej akadémie vied ako vedúca oddelenia molekulárnej biológie a biotechnológií.

Počas svojej profesijnej činnosti absolvovala 6-mesačný pobyt v Holandsku v rámci IAC štipendia v Ústave Plant Research International vo Wageningene, a spolu so svojimi kolegami sa zúčastnila na vybudovaní pracoviska zameraného na genetickú modifikáciu rastlín. Výskumné úlohy zamerané na transgenózu rastlín riešila v rámci viacerých domácich a jedného zahraničného INCO COPERNICUS projektu. Výsledky svojej práce doposiaľ publikovala vo viacerých v domácich a zahraničných karentovaných časopisoch. V súčasnosti sa zaoberá problematikou bio-bezpečnosti transgénnych rastlín, na ktorú získala finančnú podporu z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu.

Publikovala: Marta Bartošovičová

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR