Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

VEDA V CENTRE (v Nitre): Ohrozené biotopy Slovenska 

 
Mgr. Jaroslav Košťál, PhD. 

Cyklus stretnutí verejnosti s osobnosťami vedy a techniky pod názvom Veda v CENTRE, ktorého organizátorom je CVTI SR – Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, sa po prvýkrát uskutoční aj mimo hlavného mesta SR Bratislavy, a to v Nitre.

Téma:   OHROZENÉ BIOTOPY SLOVENSKA

Hosť:    Mgr. Jaroslav Košťál, PhD., botanik, geobotanik a fotograf

             Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Kedy:    22. októbra 2009 o 17.00 hod.

Kde:      Divadelná kaviareň Tatra v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre, Ul. 7. pešieho pluku 1

 

Jaroslav Košťál (41) študoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Špeciálna biológia a ekológia. V rokoch 1991 – 1994 bol odborným pracovníkom Štátnej ochrany prírody, Správa CHKO Ponitrie. V rokoch 1994 – 1998 bol odborným asistentom Katedry botaniky Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a od roku 1999 je odborným asistentom Katedry ekológie a environmentalistiky na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Je členom Slovenskej botanickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied.

Téma Ohrozené biotopy Slovenska bude prezentovaná populárno-náučným štýlom a doplnená bohatou fotodokumentáciou zo slovenskej prírody. Spoluorganizátorom podujatia je Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

 

Pozvánka

 Pozvánka na Vedu v CENTRE v Nitre

 

Publikovala: Marta Bartošovičová 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR