Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

VEDA V CENTRE (v Nitre): Klimatická zmena – príčiny, dôsledky a možné riešenia 

 
Pozvánka na Vedu v CENTRE v Nitre 

Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre nadviazala spoluprácu s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti CVTI SR. Zapojila sa do cyklu pod názvom Veda v CENTRE, aby priblížila výsledky svojej práce a činnosti nielen akademickej obci, ale aj širokej verejnosti.

Téma: Klimatická zmena  príčiny, dôsledky a možné riešenia 

Hosť: doc. RNDr. Bernard Šiška, PhD., klimatológ, zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre 

Kedy: 19. 11. 2009 o 17.00 hod. 

Kde: Divadelná kaviareň Tatra v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre, Ul. 7. pešieho pluku 1

Doc. RNDr. Bernard Šiška, PhD., ukončil vysokoškolské štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave v odbore systematická biológia a ekológia. Nastúpil na Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre ako interný ašpirant pre novo sa formujúci vedný odbor Biometeorológia. Hlavnou oblasťou jeho vedeckého záujmu sa stala teória produkčného procesu prírodných a umelých ekosystémov, modelovania prognózovania. Odborná orientácia autora je v posledných rokoch zameraná na dôsledky klimatickej zmeny na poľnohospodárstvo. Výsledky riešenia získaných vedecko-výskumných projektov publikoval v desiatkach vedeckých prác, prednášal na odborných a vedeckých podujatiach doma i v zahraničí. Záslužná je tiež jeho popularizačná práca v Slovenskej bioklimatologickej spoločnosti, ale aj v iných vedeckých inštitúciách. Absolvoval viaceré zahraničné pobyty. V rámci aktivít IPCC mu bol priznaný príspevok na získaní Nobelovej ceny mieru v roku 2007.

Publikovala: Marta Bartošovičová

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR