Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Prvá bratislavská vedecká cukráreň 

 
logo CVTI SR 

Vedecká cukráreň je spoločným projektom Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti – CVTI SR a občianskeho združenia Mladí vedci Slovenska.   Mladi vedci Slovenska - logo

Je určená predovšetkým mladým ľuďom – žiakom základných i stredných škôl a ich učiteľom, pre ktorých vytvára jedinečnú príležitosť stretnúť popredných slovenských či zahraničných vedcov v neformálnom prostredí a spoločne prediskutovať a objasniť najaktuálnejšie témy a podnetné otázky z oblasti vedy a techniky.

Vedecké cukrárne sa podobne ako vedecké kaviarne (večerné stretnutia vedcov a verejnosti v kaviarňach, v divadlách, v „puboch“, teda v priestoroch mimo akademickej pôdy) realizujú zábavnou a priateľskou formou, zapájajúcou študentov do vedeckej diskusie. Témy sa budú vyberať podľa aktuálnosti – génové manipulácie, biotechnológie, globálne otepľovanie, robotika, umelá inteligencia, rozvoj informačných technológií a pod.
Na spríjemnenie atmosféry vedeckej cukrárne sa počas debaty podáva čaj (dospelým káva), minerálka, džús a zákusky.

 Andrej Lúčny Prvú vedeckú cukráreň otvorí RNDr. Andrej Lúčny, PhD., ktorý bude odpovedať na otázku Autonómne roboty, androidy, kyborgovia – budú medzi nami?

Andrej Lúčny ukončil v roku 1994 štúdium umelej inteligencie na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a odvtedy rozdeľuje svoje aktivity medzi akademickú a komerčnú oblasť.
Titul PhD. obhájil v roku 2006 na
Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, kde pôsobí v súčasnosti ako hosťujúci docent. Jeho výskumný záujem sa sústreďuje na tzv. agentovo orientované programovanie, ktoré je vhodnou platformou na vývoj umelých systémov s podobnou vnútornou štruktúrou, ako majú živé bytosti. S týmto cieľom navrhol architektúru Agent Space, ktorú využíva i v technickej praxi pri vývoji monitorovacích a riadiacich systémov vo firme MicroStep-MIS.

Viac informácií o pripravovanej akcii nájdete v informačnom letáku. 

Cieľová skupina: študenti stredných škôl
Dátum konania: 19. jún 2008
Miesto konania: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava.
Kongresová sála, 2. poschodie

Kapacita podujatia je naplnená. Pre veľký záujem bude akcia organizovaná opakovane. NCP VaT pripravuje ďalšie zaujímavé vedecké cukrárne. Sledujte naše stránky.                                                                       

 

Kontakt:
CVTI SR – NCP VaT, e-mail:
ncp@cvtisr.sk, www.cvtisr.sk
o. z. Mladí vedci Slovenska, e-mail: coordinator@eucontest.sk, www.eucontest.sk

Publikovala: Alena Paulíková

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR