Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Laboratórium: Minerály a horniny Zeme 

 
 
V najnovšom vydaní rozhlasovej relácie o vede Laboratórium dňa 12. októbra 2010 o 20.00 hod., ktorá bude odvysielaná v Rádiu Devín a je pripravovaná v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky – CVTI SR, budú hostia moderátora Gustáva Murína prof. RNDr. Dušan Hovorka DrSc. a jeho žiak Mgr. Martin Michálek z katedry Mineralógie a petrológie Prírodovedeckej fakulty UK  v Bratislave. Reč bude  o samej podstate našej Zeme – o mineráloch, horninách a nerastoch obecne.

Prof. Hovorka, nositeľ zlatej medaily Prírodovedeckej fakulty UK, absolvoval už vo svojich vedeckých začiatkoch dvojročný pobyt v Indonézii ako expert Technoexport-u Praha pre vyhľadávanie surovín pre cementáreň, vďaka čomu sa naučil aj oficiálny jazyk „bahasa indonesia“. Je autorom knihy „Človek a Zem v interakcii“, kde sa pýta, ako a kedy vznikli Tatry, kedy a prečo sa pootočil Kriváň, ale aj to, či sme dostatočne hrdí na to, že Banská Štiavnica predstavovala v 18. storočí centrum technického pokroku v Európe.

Mgr. Michálek bude hovoriť aj o svojej účasti na medzinárodnej konferencii v Číne v roku 2009, kde prezentoval výsledky svojej štúdie Západných Karpát, ktoré sú zamerané na teplotno-tlakovú  evolúciu vyššie tlakových hornín ako aj reliktov generovaných z vysokotlakových podmienok zemskej kôry.
Získal Cenu rektora za diplomovú prácu, Diplom za najlepší príspevok v geologickej sekcii v rámci Študentskej vedeckej konferencie, aj prémiu Literárneho fondu.

Ak vás táto téma zaujala, nezabudnite si tento piatok naladiť Rádio Devín o ôsmej večer.

Z podkladov moderátora Gustáva Murína spracovala Lucia Chlebcová.

Predchádzajúce relácie si môžete vypočuť v audioarchíve NCP VaT, alebo v zvukovom archíve Slovenského rozhlasu.

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR