Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie 

 
 

Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie (ďalej len „rada“) je stálym odborným, poradným, iniciatívnym a koordinačným orgánom vlády pre oblasť vedy a techniky a oblasť inovácií vrátane inovácií v oblasti produkcie a spracovania dreva, lesníctva, biotechnológií, potravinárstva, stavebných výrobkov a inovácií v zdravotníctve a pôdohospodárstve. Štatút rady podrobnejšie upravuje postavenie, úlohy, zloženie a spôsob rokovania rady. Radu tvoria predseda, piati podpredsedovia a ďalší členovia. Orgánmi rady sú predseda rady a predsedníctvo rady. Predsedom rady je podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Predsedníctvo rady tvoria predseda rady a podpredsedovia rady. Podpredsedami rady sú minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, minister hospodárstva Slovenskej republiky, minister financií Slovenskej republiky, predseda Slovenskej akadémie vied a splnomocnenec vlády SR pre výskum a inovácie.

Základné informácie: 
    Štatút Rady vlády SR
    Zoznam členov Rady vlády SR
    Rokovací poriadok Rady vlády SR 

 Č.

 Dátum

 Materiály k rokovaniam

 Záznam

 11.  09.11.2017  program a materiály  zápisnica
 10.  30.6.2017  program a materiály  zápisnica
 9.  16.3.2017  program a materiály  zápisnica
 8.  15.12.2016  program a materiály  zápisnica
 per rollam  28.09.2016  program a materiály  
 7.  04.09.2015  program a materiály  zápisnica
 6.  10.02.2015  program a materiály  zápisnica

 5.

 23.10.2014  program a materiály  zápisnica
 4.  26.05.2014  program a materiály  zápisnica
 3.  24.09.2013  program a materiály  zápisnica
 2.  28.05.2013  program a materiály  zápisnica

 1.

 09.04.2013  program a materiály  zápisnica

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Rada vlády SR pre vedu a techniku (2006-2012)

 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR