Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

CIP > Domov > Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti > NCP VaT > Veda v CENTRE - úvod
 


Veda v CENTRE

Čo je Veda v CENTRE?

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, CVTI SR uviedlo do života cyklus neformálnych stretnutí verejnosti s vedeckými osobnosťami pri káve. 

Názov cyklu vyjadruje nielen to, že podujatia začali byť organizované v Centre vedecko-technických informácií SR, ale hlavne potrebu aby veda bola v centre pozornosti širokej verejnosti.  

Komu je Veda v CENTRE určená?

Stretnutie je určené pre vedeckú komunitu, akademickú obec, študentov, decíznu sféru a širokú verejnosť.

Kedy a kde prebieha?

Bratislava

Stretnutie vo vedeckej kaviarni je organizované pravidelne každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 hod. v kongresovej sále Centra vedeckotechnických informácií SR na 2. poschodí.
Prvá kaviareň sa uskutočnila 21. 5. 2008.

Nájdete nás na Facebooku

Nitra

Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre organizuje vedeckú kaviareň v spolupráci s NCP VaT spravidla predposledný štvrtok v mesiaci o 17.00 hod. v Divadelnej kaviarni Tatra v Starom divadle K. Spišáka v Nitre.
Prvá kaviareň sa uskutočnila 22. 10. 2009.

Banská Bystrica

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici organizovala do roku 2012 vedeckú kaviareň Veda v CENTRE na podnet NCP VaT pri CVTI SR v priestoroch Rektorátu UMB.
Prvá kaviareň sa uskutočnila 21. 10. 2010.

Prešov

Prešovská univerzita v Prešove organizovala do roku 2012 v spolupráci s NCP VaT, CVTI SR cyklus stretnutí verejnosti s osobnosťami vedy a techniky - Veda v CENTRE v študentskej jedálni PU na ul. 17. novembra v Prešove. Prvá kaviareň sa uskutočnila 27. 10. 2010.

     

 

  Veda v CENTRE. 1. časť.

Profily prvých desiatich osobností vedy vo vedeckej kaviarni v Bratislave:

 Veda v CENTRE. Stretnutia vo vedeckej kaviarni. 1. časť.

© CVTI SR - Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, máj 2012 

   

 Atmosféra podujatí vo Vede v CENTRE

Bratislava
prof. Vasilko 

Nitra
prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD.

Banská Bystrica
prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc.

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR