Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

 ‭(Skryté)‬ OZNAM

 

 

 SK CRIS – informačný systém pre vedu

 Titulná stránka portálu SK CRIS
SK CRIS informačný systém pre oblasť vedy a výskumu (CRIS = Current Research Information System) obsahuje údaje o projektoch financovaných z verejných zdrojov, o ich výsledkoch, register organizácií výskumu a vývoja, personálnu databázu výskumníkov, administráciu hodnotenia spôsobilosti vykonávať VaV a štatistické zisťovanie výskumno-vývojového potenciálu. 
Viac informácií  

Zber dát Organizácie výskumu a vývoja za rok 2016
Dátum začiatku zberu dát: 3. 4. 2017
Zber dát ukončený (16. 6. 2017)

Prejdite na stránku www.skcris.sk

Registrácia projektov, expertov, hodnotenie spôsobilosti a výzvy na projekty
 

 Aktuality výskumu a vývoja

6. 7. 2017
Zoznam organizácií, ktorým bolo udelené povolenie v zmysle Metodického usmernenia č. 48/2011 pre prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji
31. 5. 2017
UNESCO aktuálne vypísalo dve súťaže, dátumy nominácií, resp. kandidatúr sú 30. 6. 2017 a 31. 8. 2017.
Cena UNESCO – Sultan Qaboos Prize for Environmental preservation 
Cena UNESCO – Sharjan Arab Culture 2017 
16. 6. 2017
Medzinárodná organizácia pre výskumné informácie euroCRIS v spolupráci s CVTI SR organizuje strategický členský míting. Míting sa bude konať v dňoch 20. – 22. 11. 2017 v priestoroch CVTISR (Bratislava, Lamačská 8/A). 
Viac informácií 
6. 7. 2017
Spojené výskumné centrum Európskej komisie (JRC) zverejnilo dňa 26. júna 2017 výzvu na prejav záujmu o prístup do vedeckých laboratórií a zariadení JRC pre externých používateľov z akademických a výskumných organizácií, priemyslu, MSP a ďalšie subjekty. V rámci tejto pilotnej akcie JRC sprístupní 3 zo svojich 41 zariadení v týchto oblastiach:
– Bezpečnosť budov (ELSA-Reaction Wall and ELSA HopLab)
– Nanobiotechnológie (NanoBiotech Lab)
Viac informácií 
21. 7. 2017
Fínska technologická agentúra za podpory fínskeho prezidenta pozýva nominovať vhodných kandidátov – inovátorov na Millenium Technology Prize 2018. Cena sa bude udeľovať inovátorom – tvorcom najnovších inovácií, ktoré patria medzi špičkové vo svete. Nominácie môžu predkladať univerzity, vedecké centrá alebo firmy.
Termín uzávierky predkladania nominácií je 31. 7. 2017.
Podrobnejšie informácie
21. 7. 2017
6. – 8. septembra 2017 v Senci, termín na podanie prihlášok je do 31. 7. 2017.
Pozvánka
Program
Viac informácií

 Novinky v SR a EÚ

Logo Operačného programu Výskum a inovácie
18. 7. 2017
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo MANUÁL PRE INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIU pre operačný program Výskum a inovácie (OP VaI)
Viac z tejto rubriky
Logo Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti
13. 7. 2017
Pozývame vás do júlovej vedeckej kaviarne, vo štvrtok 27. 7. 2017 o 17.00 hod. privítame mladého slovenského vedca, matematika a robotika, Ing. Michala Smíška, PhD., z Nemeckej vesmírnej agentúry (DLR).
Viac z tejto rubriky
Logo Tlačovej agentúry SR
15. 6. 2017
Podujatie Falling Walls Lab Slovakia sa uskutoční 29. septembra v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty UK v Bratislave.
Viac z tejto rubriky
Zobraziť informačný kanál RSS

 Podujatia NCP VaT

 
 titulná stránka NCP VaT

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pôsobí v rámci Centra vedecko-technických informácií SR  ako podporný nástroj v oblasti popularizácie vedy a techniky na celoslovenskej úrovni a smerom k zahraničiu.  

Veda v CENTRE, Vedecká cukráreň a iné podujatia 
Bratislavské podujatia si v čase ich konania môžete pozrieť v živom vysielaní
 Videoarchív

 

 ‭(Skryté)‬ SK CRIS – informačný systém pre VaV

Titulka
V roku 2013 bol uvedený do prevádzky nový informačný systém  pre oblasť vedy a výskumu SK CRIS (CRIS = Current Research Information System).
Systém SK CRIS obsahuje údaje o projektoch financovaných z verejných zdrojov, o ich výsledkoch, ako aj register organizácií výskumu a vývoja a personálnu databázu výskumníkov. Jeho súčasťou je aj administrácia hodnotenia spôsobilosti vykonávať VaV a štatistické zisťovanie výskumno-vývojového potenciálu. 
Viac informácií  
Prejdite priamo  do  SK CRIS: www.skcris.sk  

 ‭(Skryté)‬ Stanoviská

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
vyjadruje stanovisko k:

 • Aktualizovanému predbežnému stanovisku SR k návrhu rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie na roky 2014 – 2020 – program Horizont 2020
  Odkaz na Predbežné stanovisko
  Odkaz na Prílohu
 • Pripravovanému 8. rámcovému programu ES pre výskum, technický rozvoj a demonštračné aktivity a 8. rámcovému programu EURATOM v oblasti jadrového výskumu a odbornej prípravy
  Odkaz na dokument v slovenskom jazyku 

 ‭(Skryté)‬ Verejné diskusie


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
vyhlasuje verejné diskusie k:

 ‭(Skryté)‬ FORT


Logo projektu FORT  Logo Central Europe - European Union

CVTI SR sa od mája 2011 spolupodieľa na implementácii medzinárodného projektu FORT spolufinancovaného z ERDF v rámci Operačného programu Stredná Európa. Projekt je zameraný na podporu výskumu a technologických aplikácií.

Vyhodnotenie Súťaže inovatívnych myšlienok 2013

Vyhodnotenie Súťaže inovatívnych myšlienok 2012 

 

 ‭(Skryté)‬ Medzinárodná konferencia


Medzinárodná konferencia
v rámci projektu
 Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja
na  Slovensku - prístup k elektronickým informačným zdrojom.
dňa: 23. 4. 2009

 ‭(Skryté)‬ CRZP

Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác (CRZP)
Informácie týkajúce sa spracovania, kontroly originality, registrácie, uchovávania a sprístupňovania záverečných prác vypracúvaných na univerzitách a vysokých školách v Slovenskej republike nájdete na stránke www.crzp.sk.


 Týždeň vedy a techniky na Slovensku

Logo Týždňa vedy a techniky na Slovensku

 Týždeň vedy a techniky na Slovensku
sa bude konať v dňoch 6. – 12. 11. 2017

 ‭(Skryté)‬ Informačný systém

Informačný systém výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z.z. obsahuje základné údaje o výskumnom a vývojovom potenciáli Slovenska za roky 2000 - 2008:

 • viac ako 600 organizácií z oblasti vedy a výskumu
 • charakteristika 3836 projektov
 • údaje o takmer 1000 expertoch zo všetkých vedných odborov
 • charakteristika viac ako 3000 laboratórií a zariadení slúžiacich pre vedu a výskum

Vstup do databázy >>

 

 Podujatia MŠVVaŠ SR

ZačiatokNázovMiesto konania
Archív

 Ocenenia

 Prevádzka portálu

  Logo Centra vedecko-technických informácií SR

 Portál prevádzkuje

Centrum vedecko-technických informácií SR

 kontakt

 Korektné zobrazenie portálu je garantované iba pomocou prehliadača Internet Explorer

ZačiatokNázovMiesto konania
Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR